ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attenuate

AH0 T EH1 N Y UW0 EY2 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attenuate-, *attenuate*
Possible hiragana form: あってぬあて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attenuate(vt) ทำให้ผอมลง, See also: ทำให้เล็กลง
attenuate(vi) ผอมลง, See also: เล็กลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attenuate(อะเทน'นูเอท) vt.,vi. ทำให้เจือจาง,ทำให้น้อยลง,ทำให้เบาบาง. -adv. น้อยลง,เจือจาง,อ่อนกำลัง,เบาบาง. -attenuation n., Syn. weaken, reduce, Ant. fortify

English-Thai: Nontri Dictionary
attenuate(vi, vt) อ่อนกำลัง,เบาบางลง,เจือจาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
attenuateทำให้อ่อนฤทธิ์, ทำให้เบาบาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
attenuateสอบเรียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attenuateการก่อโรคต่ำ [การแพทย์]
Attenuatedอ่อนฤทธิ์, รุนแรง, ถูกทำให้อ่อนฤทธิ์แล้ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- attenuate and mitigate.เพื่อให้เขาอ่อนโยนลง Harmony (2010)
If you could attenuate to every strand of quivering data, the future would be entirely calculable.ถ้านายทำให้เส้นใยของข้อมูลที่สั่นไหวนั้นบางลงได้ อนาคตก็คงจะคำนวณได้อย่างสิ้นเชิง The Six Thatchers (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาง[jāng] (v) EN: decrease ; lessen ; be diluated ; be attenuated ; be thinned  FR: disparaître ; se dissiper ; s'effacer ; s'estomper ; s'éteindre ; s'évanouïr ; s'évaporer ; se volatiliser ; mourir ; partir ; ne plus se manifester

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTENUATE AH0 T EH1 N Y UW0 EY2 T
ATTENUATED AH0 T EH1 N Y UW0 EY2 T IH0 D
ATTENUATES AH0 T EH1 N Y UW0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attenuate (v) ˈətˈɛnjuɛɪt (@1 t e1 n y u ei t)
attenuated (v) ˈətˈɛnjuɛɪtɪd (@1 t e1 n y u ei t i d)
attenuates (v) ˈətˈɛnjuɛɪts (@1 t e1 n y u ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
糸引鰯[いとひきいわし;イトヒキイワシ, itohikiiwashi ; itohikiiwashi] (n) (uk) attenuated spider fish (Bathypterois atricolor) [Add to Longdo]
弱毒ワクチン[じゃくどくワクチン, jakudoku wakuchin] (n) attenuated vaccine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attenuate
   adj 1: reduced in strength; "the faded tones of an old
       recording" [syn: {attenuate}, {attenuated}, {faded},
       {weakened}]
   v 1: weaken the consistency of (a chemical substance) [syn:
      {rarefy}, {attenuate}]
   2: become weaker, in strength, value, or magnitude

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top