ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attendants

AH0 T EH1 N D AH0 N T S   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attendants-, *attendants*, attendant
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even a tiny breath, will break the spell and the attendants will see youแม้หายใจเพียงเล็กน้อย จะทำลายมนตรา และพวกนั้น จะเห็นเจ้า Spirited Away (2001)
- of your Fresh Air magazine. - Flight attendants, please be seated.ได้ในนิตยสารเฟรชแอร์ค่ะ \ เตรียมประจำที่ได้ Red Eye (2005)
We're number one for departure. Flight attendants, secure the cabin.เราออกเป็นลำแรก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบห้องโดยสารด้วย Red Eye (2005)
Flight attendants, secure the cabin for arrival in Miami.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมในการลงจอดด้วย Red Eye (2005)
Flight attendants, please be seated.เจ้าหน้าที่เข้าประจำที่ Red Eye (2005)
Flight attendants.บาร์เหล้า พนักงานต้อนรับ The Sweet Taste of Liberty (2005)
Parking lot attendants confirmed your alibi.ที่จอดรถมีผู้เข้าร่วมประจำชุมมามาก เขายืนยันข้อแก้ต่างของคุณ American Duos (2007)
Flight attendants said they'd look after herผู้ดูแลเที่ยวบินบอกว่าจะช่วยดูแลเธอ Chapter One 'The Second Coming' (2008)
I need immediate ER attendants.เปิดทาง Mayhem (2008)
And can you please remind the attendants not to seat me behind caroline kennedy?ช่วยบอกพนักงานต้อนรับด้วยนะ ว่าอย่าให้ฉันนั่งหลัง Caroline Kennedy Seder Anything (2009)
Well, it's a good thing the flight attendantsก็ เป็นเรื่องที่ดีเลยนะที่พนักงานบนเครื่อง Reversals of Fortune (2009)
Flight attendants...ทางพนักงานต้อนรับ... 137 Sekunden (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attendantsIt is now dinner time, and flight attendants begin to serve dinner.
attendantsJust where have you been loitering around without your attendants?
attendantsLocation check: The parties involved themselves or their attendants should look over the place for the miai meeting in advance.
attendantsThe plan was supported by practically all the attendants.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จางวาง[n.] (jāngwāng) EN: chief of attendants ; head butler in the King's or a prince's household   
ท้าว[n.] (thāo) EN: matron of the palace ; dame ; maid attendants in a palace   

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTENDANTS    AH0 T EH1 N D AH0 N T S
ATTENDANTS'    AH0 T EH1 N D AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attendants    (n) ˈətˈɛndənts (@1 t e1 n d @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
会葬者[かいそうしゃ, kaisousha] (n) attendants at a funeral; mourners [Add to Longdo]
供勢[ともぜい, tomozei] (n) attendants; retinue [Add to Longdo]
供揃い[ともぞろい, tomozoroi] (n) attendants; retinue [Add to Longdo]
祭服[さいふく, saifuku] (n) vestments worn by priests and attendants during a festival [Add to Longdo]
釈迦三尊[しゃかさんぞん, shakasanzon] (n) (obsc) image of Gautama Buddha flanked by two attendants [Add to Longdo]
男衆[おとこしゅう, otokoshuu] (n) men; manservant; male attendants to an actor [Add to Longdo]
[やつ(P);しゃつ(ok), yatsu (P); shatsu (ok)] (n) (1) servant (esp. a samurai's attendant); (2) chivalrous man (c. Edo period); (3) (abbr) (See 奴豆腐) cubed tofu (often served cold); (4) (abbr) (See 奴凧) kite shaped like a footman; (5) (abbr) (See 奴頭) Edo-period hairstyle worn by samurai's attendants; (6) enslavement (of a woman; Edo-period punishment for her own or her husband's crime); (pn) (7) (arch) (derog) he; she; him; her [Add to Longdo]
奴頭[やっこあたま, yakkoatama] (n) (See 奴・やっこ) Edo-period hairstyle worn by samurai's attendants [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top