ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atrocity

AH0 T R AA1 S AH0 T IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atrocity-, *atrocity*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atrocity(อะทรอส'ซิที) n. ความโหดร้าย,ความชั่วภัย,ความน่ากลัว,ความดุร้าย,สิ่งชั่วร้าย,การกระทำที่ชั่วร้าย, Syn. enormity, outrage, crime

English-Thai: Nontri Dictionary
atrocity(n) ความโหดร้าย,ความดุร้าย,ความป่าเถื่อน,ความทารุณ,ความร้ายกาจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความชั่วร้าย[khwām chūarāi] (n) EN: malignance ; vice ; wickedness ; viciousness ; atrocity ; evilness ; harm ; badness  FR: méchanceté [f] ; malveillance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ATROCITY AH0 T R AA1 S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
atrocity (n) ˈətrˈɒsɪtiː (@1 t r o1 s i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abscheulichkeit {f} | Abscheulichkeiten {pl}atrocity | atrocities [Add to Longdo]
Gräuelmärchen {n}; Greuelmärchen {n} [alt]atrocity story [Add to Longdo]
Gräueltat {f}; Greueltat {f} [alt]; Schreckenstat {f} | Gräueltaten {pl}; Greueltaten {pl} [alt]; Schreckenstaten {pl}atrocity | atrocities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪逆;悪虐[あくぎゃく, akugyaku] (adj-na,n) (1) atrocity; (2) (arch) (See 八虐) treason [Add to Longdo]
虐殺[ぎゃくさつ, gyakusatsu] (n,vs) atrocity; massive killing; (P) [Add to Longdo]
凶悪性[きょうあくせい, kyouakusei] (n) extreme brutality; atrocity; heinousness; heinous nature [Add to Longdo]
惨酷[ざんこく, zankoku] (adj-na,n) atrocity; cruelty; brutality [Add to Longdo]
残虐非道[ざんぎゃくひどう, zangyakuhidou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity [Add to Longdo]
残虐無道[ざんぎゃくむどう, zangyakumudou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity [Add to Longdo]
残酷非道[ざんこくひどう, zankokuhidou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity; abominable cruelty [Add to Longdo]
残忍[ざんにん, zannin] (adj-na,n) cruelty; atrocity; brutality; (P) [Add to Longdo]
大悪[だいあく, daiaku] (n) atrocity; outrage; heinousness [Add to Longdo]
大凶[だいきょう, daikyou] (n) terrible luck; atrocity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atrocity
   n 1: the quality of being shockingly cruel and inhumane [syn:
      {atrocity}, {atrociousness}, {barbarity}, {barbarousness},
      {heinousness}]
   2: an act of atrocious cruelty [syn: {atrocity}, {inhumanity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top