ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atrium

EY1 T R IY0 AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atrium-, *atrium*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atrium(เอ'เรียม) n., (pl. atria) หัวใจห้องบน, ห้องโถงใหญ่, ห้องใหญ่หรือห้องกลางของบ้านโรมันโบราณ (cavaedium)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
atrium๑. หัวใจห้องบน๒. ห้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atriumลานกลางอาคาร [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
atrium of middle meatusโพรงหน้าหลืบกลาง(จมูก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atriumบริเวณสามเหลี่ยม [การแพทย์]
atriumห้องบนของหัวใจ, หัวใจห้องบนของสัตว์มีกระดูกสันหลัง มีผนังบางกว่าหัวใจห้องล่างรับโลหิตจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและจากปอดส่งผ่านไปยังหัวใจห้องล่างต่อไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Atrium buildingsอาคารแบบโถง [TU Subject Heading]
Atrium, Commonเอเตรียมร่วม [การแพทย์]
Atrium, Giantเอเตรียมขนาดยักษ์ [การแพทย์]
Atrium, Singleเอเตรียมเดี่ยว [การแพทย์]
Atrium-Ventricular Junctionบริเวณติดต่อกันระหว่างหัวใจห้องบนและล่าง [การแพทย์]
Atriumsห้องโถง [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โซเดียม[sōdīem] (n) EN: sodium ; natrium  FR: sodium [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ATRIUM EY1 T R IY0 AH0 M
ATRIUMS EY1 T R IY0 AH0 M Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atrium {n}; Vorhof des Herzens [anat.]atrium [Add to Longdo]
Vorhalle {f} | Vorhallen {pl}atrium | atria [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アトリウム[atoriumu] (n) atrium [Add to Longdo]
ナトリウムランプ[natoriumuranpu] (n) sodium vapor lamp (vapour) (from Natrium lamp) [Add to Longdo]
右心房[うしんぼう, ushinbou] (n) right atrium [Add to Longdo]
左心房[さしんぼう, sashinbou] (n) left atrium [Add to Longdo]
心耳[しんじ;しんに, shinji ; shinni] (n) (1) listening attentively; (2) (しんじ only) auricle (of the atrium) [Add to Longdo]
心房[しんぼう, shinbou] (n,adj-no) atrium; chamber of the heart [Add to Longdo]
吹き抜け;吹抜け[ふきぬけ, fukinuke] (n) (1) (See 階段の吹き抜け) atrium; well (in building); vault; (n,adj-f) (2) blow-by; blow-bye; blowout; (adj-no) (3) drafty; draughty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atrium
   n 1: any chamber that is connected to other chambers or
      passageways (especially one of the two upper chambers of
      the heart)
   2: the central area in a building; open to the sky

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top