ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atonement

AH0 T OW1 N M AH0 N T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atonement-, *atonement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
atonement(n) การไถ่โทษ, See also: การชดเชย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atonement(อะโทน'เมินทฺ) n. การชดเชย,การไถ่คืน,การคืนดีของพระเจ้าและมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์,การตกลง,การคืนดี, Syn. amends, reparation

English-Thai: Nontri Dictionary
atonement(n) การแก้ตัว,การแก้ไข,การไถ่คืน,การชดเชย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atonementการทำดีชดเชยความผิด [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
ATONEMENT AH0 T OW1 N M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
atonement (n) ˈətˈounmənt (@1 t ou1 n m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赎罪[shú zuì, ㄕㄨˊ ㄗㄨㄟˋ, / ] atonement, #37,836 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sühne {f} | Sühnen {pl}atonement | atonements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
罪滅ぼし;罪ほろぼし[つみほろぼし, tsumihoroboshi] (n,vs) atonement; expiation [Add to Longdo]
償い[つぐない, tsugunai] (n) recompense; indemnity; atonement; (P) [Add to Longdo]
贖い[あがない, aganai] (n,adj-no) atonement; redemption; compensation [Add to Longdo]
贖罪[しょくざい;ぞくざい;とくざい(ik), shokuzai ; zokuzai ; tokuzai (ik)] (n,vs) (1) atonement; (2) the Atonement [Add to Longdo]
贖罪の日[しょくざいのひ, shokuzainohi] (n) Yom Kippur; Day of Atonement [Add to Longdo]
贖罪意識[しょくざいいしき, shokuzaiishiki] (n) a sense of atonement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atonement
   n 1: compensation for a wrong; "we were unable to get
      satisfaction from the local store" [syn: {atonement},
      {expiation}, {satisfaction}]
   2: the act of atoning for sin or wrongdoing (especially
     appeasing a deity) [syn: {expiation}, {atonement},
     {propitiation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top