ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atomic bomb

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atomic bomb-, *atomic bomb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
atomic bomb(n) ระเบิดปรมาณู, Syn. A-bomb, nuclear weapon

English-Thai: Nontri Dictionary
ATOMIC atomic bomb(n) ระเบิดปรมาณู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atomic bombลูกระเบิดอะตอม, ลูกระเบิดที่แรงระเบิดเกิดจากปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียสของธาตุหนัก เช่น ยูเรเนียม-235 หรือ พลูโทเนียม-239 ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (ดู Fission ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Atomic bombระเบิดปรมาณู [TU Subject Heading]
Atomic Bombsระเบิดปรมาณู [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
atomic bombAn atomic bomb was dropped on Hiroshima in 1945.
atomic bombAtomic bombs are a danger to the human race.
atomic bombSadako's friends wanted to build a monument to her and all children who were killed by the atomic bomb.
atomic bombScience produced the atomic bomb.
atomic bombThe atomic bomb destroyed the entire city of Hiroshima.
atomic bombThe atomic bomb is a grave threat to mankind.
atomic bombThe atomic bomb is the offspring of 20th century physics.
atomic bombThe first atomic bomb was dropped on Japan.
atomic bombThe treaty bans atomic bombs and hydrogen bombs.
atomic bombThey dropped an atomic bomb on Hirosima.
atomic bombThey know how to make an atomic bomb.
atomic bombWe should never use an atomic bomb again.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบิดปรมาณู(n) atomic bomb, See also: A - bomb, Example: เมืองฮิโรชิมาอยู่ในความโกลาหล หลังจากถูกทำลายด้วยลูกระเบิดปรมาณู, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ลูกระเบิดที่ให้อำนาจระเบิดได้ด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ชนิดที่ทำให้นิวเคลียสของอะตอมของธาตุยูเรเนียมหรือธาตุพลูโทเนียมแตกสลาย ระเบิดชนิดนี้มีอำนาจทำลายมากยิ่งกว่าระเบิดธรรมดาที่ใช้ดินระเบิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระเบิดปรมาณู[raboēt paramānū] (n, exp) EN: atomic bomb  FR: bombe atomique [f] ; bombe nucléaire [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピカドン;ぴかどん[pikadon ; pikadon] (n) (col) atomic bomb [Add to Longdo]
原子爆弾[げんしばくだん, genshibakudan] (n,adj-no) (See 原爆) atomic bomb; A-bomb [Add to Longdo]
原爆[げんばく, genbaku] (n) (abbr) (See 原子爆弾) atomic bomb; A-bomb; (P) [Add to Longdo]
原爆犠牲者[げんばくぎせいしゃ, genbakugiseisha] (n) atomic bomb victim [Add to Longdo]
爆死[ばくし, bakushi] (n,vs) bomb victim; atomic bomb victim [Add to Longdo]
被爆者[ひばくしゃ, hibakusha] (n) atomic bomb victim; bomb victim [Add to Longdo]
被爆者援護法[ひばくしゃえんごほう, hibakushaengohou] (n) Atomic Bomb Victims' Relief Law (1995) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atomic bomb
   n 1: a nuclear weapon in which enormous energy is released by
      nuclear fission (splitting the nuclei of a heavy element
      like uranium 235 or plutonium 239) [syn: {atom bomb},
      {atomic bomb}, {A-bomb}, {fission bomb}, {plutonium bomb}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top