ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

at random

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -at random-, *at random*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at random(idm) แบบสุ่ม, See also: โดยสุ่มขึ้นมา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
at randomAnimals seem to move at random.
at randomChoose three books at random.
at randomHe always speaks at random.
at randomHe always tells at random.
at randomHe asked questions at random.
at randomHe bought books at random.
at randomHe fired a shot at random.
at randomHe listened to his CDs at random.
at randomHe reads books at random.
at randomI read novels at random.
at randomIt is better to read a few books carefully than to read many at random.
at randomI used to read novels at random.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่วซั่ว(adv) haphazardly, See also: at random, perfunctorily, Syn. มั่ว, ส่งเดช, Example: บ่อยครั้งที่เธอชอบพูดมั่วซั่วไปโดยที่ไม่ได้รู้ว่าความจริงคืออะไร, Thai Definition: ทำแบบโมเม ไม่รู้จริง, Notes: (ปาก)
ส่งเดช(adv) at random, See also: haphazardly, Syn. ลวกๆ, มักง่าย, ส่งๆ, มั่วๆ, Example: คุณจะพูดส่งเดชไปอย่างนั้นไม่ได้ คนอื่นเขาเสียหาย, Thai Definition: อย่างมักง่ายไม่ใส่ใจเท่าที่ควร, Notes: (ปาก)
กราด(adv) sweepingly, See also: at random, scatteringly, indiscriminately, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจยิงกราดใส่ผู้ร้าย, Thai Definition: ซัดส่ายไปโดยไม่เจาะจง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบสุ่ม[baēp sum] (x) EN: random ; at random
กราด[krāt] (adv) EN: sweepingly ; indiscriminately ; at random
ส่งเดช[songdēt] (adv) EN: at random
สุ่ม[sum] (v) EN: choose at random ; choose whimsically  FR: choisir au hasard
สุ่ม[sum] (adv) EN: at random ; randomly  FR: au hasard

Japanese-English: EDICT Dictionary
アットランダム[attorandamu] (n) at random [Add to Longdo]
アトランダム[atorandamu] (adj-na,n) at random [Add to Longdo]
闇雲[やみくも, yamikumo] (adj-na,n) recklessly; blindly; at random [Add to Longdo]
手当たり次第[てあたりしだい, teatarishidai] (adv) using anything one can lay one's hands on; haphazardly; on the rebound; at random; indiscriminately; (P) [Add to Longdo]
打ちまくる;撃ちまくる[うちまくる, uchimakuru] (v5r,vt) to pound away; to hit at random; to hit ceaselessly [Add to Longdo]
当てずっぽう[あてずっぽう, atezuppou] (n) (See 当て推量) conjecture; guesswork; at random [Add to Longdo]
当ても無く;当てもなく[あてもなく, atemonaku] (adv) at random; aimlessly [Add to Longdo]
当て推量[あてずいりょう, atezuiryou] (n) (See 当てずっぽう) conjecture; guesswork; at random [Add to Longdo]
漫言放語[まんげんほうご, mangenhougo] (n,vs) saying whatever one feels; speaking at random; making careless remarks; rambling talk [Add to Longdo]
無闇に(P);無暗に[むやみに, muyamini] (adv) (uk) unreasonably; absurdly; recklessly; indiscreetly; at random; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 at random
   adv 1: in a random manner; "the houses were randomly scattered";
       "bullets were fired into the crowd at random" [syn:
       {randomly}, {indiscriminately}, {haphazardly}, {willy-
       nilly}, {arbitrarily}, {at random}, {every which way}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top