ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

at peace

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -at peace-, *at peace*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
at peaceBoth countries are now at peace.
at peaceHe lives at peace with his wife.
at peaceHer mind is at peace.
at peaceI feel at peace with myself now.
at peaceJapan is at peace with her neighbors.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[ahōsikam] (v) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive

Japanese-English: EDICT Dictionary
四海波静か[しかいなみしずか, shikainamishizuka] (exp) (id) The world is at peace [Add to Longdo]
治まる[おさまる, osamaru] (v5r,vi) to be at peace; to clamp down; to lessen (storm, terror, anger); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 at peace
   adj 1: dead; "he is deceased"; "our dear departed friend" [syn:
       {asleep(p)}, {at peace(p)}, {at rest(p)}, {deceased},
       {departed}, {gone}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top