ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

asymptotes

AE1 S IH0 M P T OW2 T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asymptotes-, *asymptotes*, asymptote
CMU English Pronouncing Dictionary
ASYMPTOTES AE1 S IH0 M P T OW2 T S
ASYMPTOTE AE1 S IH0 M P T OW2 T
ASYMPTOTIC AE1 S IH0 M P T AO2 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
asymptotes (n) ˈæsɪmtouts (a1 s i m t ou t s)
asymptote (n) ˈæsɪmtout (a1 s i m t ou t)
asymptotic (j) ˌæsɪmtˈɒtɪk (a2 s i m t o1 t i k)
asymptotically (a) ˌæsɪmtˈɒtɪkliː (a2 s i m t o1 t i k l ii)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asymptote(แอส'ซิมโทท) n. เส้นตรงที่เส้นโค้งเช้าหา, ค่าไม่สิ้นสุด (infinity)
asymptotic(al) (แอสซิมทอท'ทิค) adj. เกี่ยวกับ asymptote (of an asymptote)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
asymptotic curveเส้นโค้งเชิงเส้นกำกับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
asymptotic expansionการกระจายเชิงเส้นกำกับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
asymptoteเส้นกำกับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
asymptoticเชิงเส้นกำกับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Asymptoteอะซิมป์โทต [การแพทย์]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Asymptote {f}; Annäherungslinie {f} | Asymptoten {pl}asymptote | asymptotes [Add to Longdo]
Asymptote {f} [math.]asymptote [Add to Longdo]
Verzerrung {f} | asymptotische Verzerrungbias | asymptotic bias [Add to Longdo]
asymptotisch [math.]asymptotic [Add to Longdo]
asymptotische Entwicklung {f}asymptotic expansion [Add to Longdo]
asymtotischeasymptotical [Add to Longdo]
asymtotisch {adv}asymptotically [Add to Longdo]
asymptotische Stabilität {f}asymptotic response [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
漸近[ぜんきん, zenkin] (n,adj-no) {math} asymptote [Add to Longdo]
漸近線[ぜんきんせん, zenkinsen] (n) asymptotic line [Add to Longdo]
漸近的自由[ぜんきんてきじゆう, zenkintekijiyuu] (n) asymptotic freedom (physics) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top