ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

asymmetric

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asymmetric-, *asymmetric*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asymmetric(เอซิมเมท'ทริค,-เคิล) adj. ไม่เหมือนกันบนสองข้างของเส้นกลาง,ไม่สมส่วนกัน,ไม่รับกัน
asymmetrical(เอซิมเมท'ทริค,-เคิล) adj. ไม่เหมือนกันบนสองข้างของเส้นกลาง,ไม่สมส่วนกัน,ไม่รับกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
asymmetrical(adj) ไม่สมดุล,ไม่สมมาตร,ไม่ได้ส่วนสัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
asymmetric digital subscriber line (ADSL)สายผู้เช่าดิจิทัลแบบอสมมาตร (เอดีเอสแอล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
asymmetric digital subscriber line (ADSL)สายผู้เช่าดิจิทัลแบบอสมมาตร (เอดีเอสแอล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
asymmetric foldชั้นหินคดโค้งอสมมาตร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
asymmetric relationความสัมพันธ์อสมมาตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
asymmetrical-อสมมาตร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
asymmetrical ripple markรอยริ้วคลื่นอสมมาตร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Asymmetricไม่สมมาตร, เอซิมเมตริก [การแพทย์]
Asymmetric Digital Subscriber Lineเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงบนข่ายสายทองแดง หรือคู่สายโทรศัพท์ [คอมพิวเตอร์]
Asymmetric synthesisการสังเคราะห์แบบอสมมาตร [TU Subject Heading]
Asymmetricalเส้นประสาทโตข้างเดียว, ไม่เหมือนกัน [การแพทย์]
Asymmetrical Foldsชั้นหินคดโค้งสมมาตร, Example: ชั้นหินคดโค้ง ที่มีระนาบแนวแกนไม่อยู่ในแนวดิ่ง และมีส่วนข้างด้านใดด้านหนึ่งเอียงเทมากกว่าอีกด้านหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
asymmetrical bilingualismภาวะสองภาษาแบบไม่สมดุล

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาร์ต่างระดับ(n) asymmetrical bar, Example: ฉันชอบเล่นบาร์ต่างระดับมากกว่าอุปกรณ์อื่นๆ, Thai Definition: เครื่องกีฬาชนิดหนึ่งมีบาร์ให้จับ 2 บาร์ ซึ่งบาร์หนึ่งอยู่สูงกว่าอีกบาร์หนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)
อสมมาตร(adj) asymmetrical, Syn. ไม่สมมาตร

CMU English Pronouncing Dictionary
ASYMMETRICAL EY2 S AH0 M EH1 T R IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
asymmetric (j) ˌɛɪsɪmˈɛtrɪk (ei2 s i m e1 t r i k)
asymmetrical (j) ˌɛɪsɪmˈɛtrɪkl (ei2 s i m e1 t r i k l)
asymmetrically (a) ˌɛɪsɪmˈɛtrɪkliː (ei2 s i m e1 t r i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非对称[fēi duì chèn, ㄈㄟ ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ, / ] asymmetric [Add to Longdo]
非对称式数据用户线[fēi duì chèn shì shù jù yòng hù xiàn, ㄈㄟ ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ ㄕˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] Asymmetrical Digital Subscriber Line; ADSL [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL [Add to Longdo]
アシメトリックデザイン[ashimetorikkudezain] (n) asymmetric design [Add to Longdo]
アシンメトリックデザイン[ashinmetorikkudezain] (n) asymmetric design [Add to Longdo]
非対称データフロー[ひたいしょうデータフロー, hitaishou de-tafuro-] (n) {comp} asymmetric data flow [Add to Longdo]
非対称型デジタルループ[ひたいしょうがたデジタルループ, hitaishougata dejitaruru-pu] (n) {comp} asymmetric digital subscriber loop; ADSL [Add to Longdo]
非対称型マルチプロセッサ[ひたいしょうかたマルチプロセッサ, hitaishoukata maruchipurosessa] (n) {comp} asymmetric multiprocessor [Add to Longdo]
非対称戦争[ひたいしょうせんそう, hitaishousensou] (n) asymmetric war [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
非対称[ひたいしょう, hitaishou] asymmetric(al) [Add to Longdo]
非対称データフロー[ひたいしょうデータフロー, hitaishou de-tafuro-] asymmetric data flow [Add to Longdo]
非対称型デジタルループ[ひたいしょうがたデジタルループ, hitaishougata dejitaruru-pu] asymmetric digital subscriber loop (ADSL) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 asymmetric
   adj 1: characterized by asymmetry in the spatial arrangement or
       placement of parts or components [syn: {asymmetrical},
       {asymmetric}] [ant: {symmetric}, {symmetrical}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top