ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

astragal

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -astragal-, *astragal*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astragal(แอส'ทระกัล) n. ส่วนประดับที่เป็นคิ้ว, ลูกปัด, คิ้วลูกปัด
astragalus(แอสแทรก'กะลัส) n., (pl. -li) กระดูกข้อต่อตาตุ่ม. -astragalar adj.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Astragalusพืชตระกูลแอสตรากาลัส [การแพทย์]
Astragalusแอสทรากาสัล, กระดูกข้อเท้าอันใหญ่ [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄耆[おうぎ, ougi] (n) Astragalus root; Hedysarum root [Add to Longdo]
距骨[きょこつ, kyokotsu] (n,adj-no) talus; astragalus; anklebone [Add to Longdo]
蓮華;蓮花[れんげ, renge] (n) (1) (See 蓮・1) lotus flower; (2) (abbr) (See 蓮華草) Chinese milk vetch (Astragalus sinicus); (3) (abbr) (See 散り蓮華・1) china spoon; (4) lotus-shaped pedestal for a gravestone [Add to Longdo]
蓮華草[れんげそう, rengesou] (n) Chinese milk vetch (Astragalus sinicus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 astragal
   n 1: the bone in the ankle that articulates with the leg bones
      to form the ankle joint [syn: {anklebone}, {astragal},
      {astragalus}, {talus}]
   2: a beaded molding for edging or decorating furniture [syn:
     {beading}, {bead}, {beadwork}, {astragal}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top