ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

asthma

AE1 Z M AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asthma-, *asthma*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
asthma(n) โรคหืด, See also: หืด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asthma(แอช'มะ) n. โรคหืด. -asthmatoid adj. (disorder of respiration)
asthmatic(al) (แอชแมท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับโรคหืด. -n. ผู้เป็นโรคหืด

English-Thai: Nontri Dictionary
asthma(n) โรคหืด,โรคหอบ
asthmatic(adj) เกี่ยวกับโรคหืด,ซึ่งเป็นหืด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
asthmaโรคหืด [มีความหมายเหมือนกับ asthma, bronchial] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asthma, bronchialโรคหืดหลอดลม [มีความหมายเหมือนกับ asthma] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asthma, cardiacโรคหืดหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asthma, dustโรคหืดแพ้ฝุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asthma, foodโรคหืดแพ้อาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asthmagenic-ก่อโรคหืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asthmatic๑. -โรคหืด๒. คนเป็นหืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Asthmaหืด [TU Subject Heading]
Asthmaหืด, โรค; หืด; โรคหอบหืด; โรคหืด; หอบหืด; การหอบหืด; หายใจหอบหรือขัด [การแพทย์]
Asthma Attackโรคหืด [การแพทย์]
Asthma Medicationยารักษาโรคหืด [การแพทย์]
Asthma Medicationยารักษาโรคหืด [การแพทย์]
Asthma, Acuteหลอดลมเกร็งตัวอย่างเฉียบพลัน, โรคหืดเฉียบพลัน [การแพทย์]
Asthma, Allergicโรคหืดจากเหตุนอกกาย [การแพทย์]
Asthma, Atopicโรคหืดจากเหตุนอกกาย [การแพทย์]
Asthma, Bronchialโรคหืด, หอบหืด, โรคหอบหืด, โรคหืดหลอดลม, โรคหอบหืด, หืด [การแพทย์]
Asthma, Cardiacปอดบวมน้ำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
asthmaI had an asthma attack.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หืดหอบ(n) asthma, Syn. โรคหืดหอบ, Example: มีความเชื่อกันว่าเนื้อจระเข้นี้จะสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้อาทิ โรคหืดหอบ ไอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย มะเร็งเป็นต้น, Thai Definition: ชื่อโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่ง เกิดจากหลอดลมตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างเฉียบพลันและรุนแรงกว่าที่เกิดขึ้นในคนทั่วไป ทำให้หลอดลมตีบแคบลงจนเกิดอาการหายใจไม่สะดวก
หอบหืด(n) asthma, Syn. โรคหอบหืด, Example: ผมหายจากการเป็นหอบหืดแล้ว, Thai Definition: อาการหายใจไม่ค่อยสะดวก เนื่องจากหลอดลมหดเกร็ง
หืด(n) asthma, Syn. โรคหืด, หืดหลอดลม, Example: ผู้ป่วยที่เป็นหืดมักมีอาการแพ้อย่างอื่นร่วมด้วย, Thai Definition: ชื่อโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่ง เกิดจากหลอดลมตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างเฉียบพลันและรุนแรงกว่าที่เกิดขึ้นในคนทั่วไป ทำให้หลอดลมตีบแคบลงจนเกิดอาการหายใจไม่สะดวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หืด[heūt] (n) EN: asthma  FR: asthme [m]
โรคหืด[rōk heūt] (n) EN: asthma  FR: asthme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASTHMA AE1 Z M AH0
ASTHMATIC AE0 Z M AE1 T IH0 K
ASTHMATICS EH0 S TH M EH1 T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
asthma (n) ˈæsmə (a1 s m @)
asthmatic (j) ˈæsmˈætɪk (a1 s m a1 t i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哮喘[xiào chuǎn, ㄒㄧㄠˋ ㄔㄨㄢˇ, ] asthma, #11,570 [Add to Longdo]
哮喘病[xiào chuǎn bìng, ㄒㄧㄠˋ ㄔㄨㄢˇ ㄅㄧㄥˋ, ] asthma, #55,933 [Add to Longdo]
气喘病[qì chuǎn bìng, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄢˇ ㄅㄧㄥˋ, / ] asthma, #112,234 [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, ] asthma; difficulty in breathing [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Asthma {n}asthma [Add to Longdo]
asthmatischasthmatical [Add to Longdo]
asthmatisch {adv}asthmatically [Add to Longdo]
asthmatisch {adj} [med.]asthmatic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気管支喘息[きかんしぜんそく, kikanshizensoku] (n) bronchial asthma [Add to Longdo]
四大公害病[よんだいこうがいびょう, yondaikougaibyou] (n) (See 水俣病,第二水俣病,四日市ぜんそく,イタイイタイ病) the four major pollution-caused illnesses (Minamata disease, Niigata Minamata disease, Yokkaichi asthma, Itai-itai disease); four big pollution diseases of Japan [Add to Longdo]
四日市ぜんそく;四日市喘息[よっかいちぜんそく, yokkaichizensoku] (n) Yokkaichi asthma [Add to Longdo]
小児喘息[しょうにぜんそく, shounizensoku] (n) infantile asthma [Add to Longdo]
喘ぎ[あえぎ, aegi] (n) (1) (See 喘ぐ・1) gasping; puffing; wheezing; (2) asthma [Add to Longdo]
喘息[ぜんそく, zensoku] (n,adj-no) asthma; phthisis [Add to Longdo]
喘息が起こる[ぜんそくがおこる, zensokugaokoru] (exp,v5r) to have an attack of asthma [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 asthma
   n 1: respiratory disorder characterized by wheezing; usually of
      allergic origin [syn: {asthma}, {asthma attack}, {bronchial
      asthma}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top