ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assuredly

AH0 SH UH1 R AH0 D L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assuredly-, *assuredly*, assured
English-Thai: Nontri Dictionary
assuredly(adj) อย่างแน่ใจ,อย่างแน่นอน,เป็นแน่

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSUREDLY AH0 SH UH1 R AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assuredly (a) ˈəʃˈuəʳrɪdliː (@1 sh u@1 r i d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
なのだ;なんだ;なのです;なんです[nanoda ; nanda ; nanodesu ; nandesu] (aux) it is assuredly that ...; can say with confidence that ... [Add to Longdo]
なのである[nanodearu] (aux) (See なのだ) it is assuredly (that)...; can say with confidence that it is... [Add to Longdo]
アシュアリッドリ[ashuariddori] (adv) assuredly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  assuredly
      adv 1: without a doubt; "the grammar schools were assuredly not
             intended for the gentry alone"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top