ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assistant

AH0 S IH1 S T AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assistant-, *assistant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assistant(adj) ซึ่งช่วยเหลือ, See also: ซึ่งคอยสนับสนุน, Syn. assisting, helping
assistant(n) ผู้ช่วย, See also: ผู้ช่วยเหลือ, Syn. helper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assistant(อะซิส'เทินทฺ) n. ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ป่วย.
assistant professorผู้ช่วยศาสตราจารย์
assistantship(อะซิส'เทินทฺชิพ) n. ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อช่วยศาสตราจารย์ ทำงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
assistant(n) ผู้ช่วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assistant district officerปลัดอำเภอ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assistant Modeกระตุ้นเครื่องให้ทำงาน [การแพทย์]
Assistants, Chairsideผู้ช่วยข้างเก้าอี้ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Assistant Sub-district Headmanกำนัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assistantAfter the assistant returned $1 to each one, each man had actually paid only $9.
assistantFor the time being, my sister is an assistant in a supermarket.
assistantHe delegated his authority to his competent assistant.
assistantHe had two or three rather competent assistants.
assistantHe is an archeologist's assistant.
assistantHe is in want of good assistants.
assistantHe made me his assistant.
assistantHe placed great belief in his assistant.
assistantHis assistant examined the pile of papers over and over again.
assistantHis assistant polished his shoes.
assistantHis official title at the company is assistant to the president.
assistantHis present assistant is Miss Nokami.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป.(n) assistant district office, Syn. ปลัดอำเภอ
ผช.(n) assistant, Syn. ผู้ช่วย
ลูกมือ(n) assistant, See also: accomplice, helper, helping hand, aide, right-hand man, Syn. ผู้ช่วย, คนช่วย, Example: ทุกวันพ่อเข้าครัวทำกับข้าวมีแม่เป็นลูกมืออยู่ข้างๆ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย
ปลัดอำเภอ(n) assistant district officer, Example: ปลัดอำเภอที่ดีควรจะทำตัวเข้ากับชาวบ้านได้ง่าย และมีความยุติธรรม ซื่อตรง, Count Unit: คน, Thai Definition: ตำแหน่งทางราชการฝ่ายปกครอง สนับสนุนการทำงานของนายอำเภอ
ผู้ยุยง(n) abettor, See also: assistant, helper, supporter, Example: เขาเป็นผู้ยุยงให้เพื่อนทั้ง 2 ฝ่ายแตกความสามัคคีกัน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้กระตุ้นให้เกิดความกระด้างกระเดื่อง
รอง(n) deputy, See also: assistant, Example: พ.ต.ท.ระดับรองผกก.นายหนึ่งของกองปราบปราม ถูกเชิญตัวไปให้ปากคำ, Thai Definition: เป็นที่ 2 โดยตำแหน่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนช่วย[khonchūay] (n) EN: assistant  FR: assistant [m] ; assistante [f] ; adjoint [m] ; adjointe [f] ; aidant [m] (vx)
ลูกมือ[lūk meū] (n) EN: assistant ; helper  FR: assistant [m] ; aide [m] ; adjoint [m] ; auxiliaire [m]
มือขวา[meūkhwā] (n) EN: right-hand man ; valuable assistant  FR: bras droit [m] ; principal assistant [m]
ปลัด[palat] (x) EN: deputy ; administrative assistant ; deputy chief  FR: adjoint [m] ; assistant [m]
ปลัดอำเภอ[palat amphoē] (n, exp) EN: assistant district officer
พนักงานร้านค้า[phanakngān rānkhā] (n, exp) EN: shop assistant
ผู้ช่วย[phūchūay] (n) EN: assistant ; helper  FR: assistant [m] ; assistante [f] ; adjoint [m] ; adjointe [f] ; aide [m] ; adjuteur [m] (vx)
ผู้ช่วยเหลือ[phūchūayleūa] (n) EN: assistant ; supporter  FR: assistant [m] ; assistante [f] ; aideur [m] (vx - r.)
ผู้ช่วยหมอฟัน[phūchūay møfan] (n, exp) EN: dental assistant  FR: assistant-dentiste [m]
ผู้ช่วยแพทย์[phūchūay phaēt] (n, exp) EN: medical attendant  FR: assistant médical [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSISTANT AH0 S IH1 S T AH0 N T
ASSISTANTS AH0 S IH1 S T AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assistant (n) ˈəsˈɪstənt (@1 s i1 s t @ n t)
assistants (n) ˈəsˈɪstənts (@1 s i1 s t @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
助理[zhù lǐ, ㄓㄨˋ ㄌㄧˇ, ] assistant, #5,027 [Add to Longdo]
[huǒ, ㄏㄨㄛˇ, ] assistant; furniture; partner, #5,665 [Add to Longdo]
副部长[fù bù zhǎng, ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] assistant (government) minister, #6,168 [Add to Longdo]
助手[zhù shǒu, ㄓㄨˋ ㄕㄡˇ, ] assistant; helper, #8,603 [Add to Longdo]
专员[zhuān yuán, ㄓㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] assistant director; commissioner, #17,270 [Add to Longdo]
[huǒ, ㄏㄨㄛˇ, ] assistant; partner; many; great; numerous, #26,217 [Add to Longdo]
协管员[xié guǎn yuán, ㄒㄧㄝˊ ㄍㄨㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] assistant manager; steward, #26,299 [Add to Longdo]
副手[fù shǒu, ㄈㄨˋ ㄕㄡˇ, ] assistant, #29,708 [Add to Longdo]
协理[xié lǐ, ㄒㄧㄝˊ ㄌㄧˇ, / ] assistant manager; to cooperate in managing, #75,437 [Add to Longdo]
[èr, ㄦˋ, ] assistant, #139,751 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Assistent {m}; Assistentin {f}; Mitarbeiter {m} | Assistenten {pl}; Mitarbeiter {pl}assistant | assistants [Add to Longdo]
Assistentsarzt {m}; Assistenzarzt {m} | Assistentsärzte {pl}assistant doctor | assistant doctors [Add to Longdo]
Assistenz-Professor {m}; Assistenz-Professorin {f}assistant professor [Am.] [Add to Longdo]
Betriebsassistent {m}assistant to works manager [Add to Longdo]
Direktionsassistent {m}assistant to top management [Add to Longdo]
Einkaufsassistent {m}assistant merchandiser [Add to Longdo]
Gehilfe {m} | Gehilfen {pl}assistant | assistants [Add to Longdo]
Hilfspriester {m}assistant priest [Add to Longdo]
Hilfsprüfer {m}assistant examiner [Add to Longdo]
Mitarbeitersuffix {m}assistant suffix [Add to Longdo]
Oberarzt {m} | Oberärzte {pl}assistant medical director | assistant medical directors [Add to Longdo]
Prüfassistent {m}assistant auditor [Add to Longdo]
Vorarbeiter {m}assistant foreman [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
PDA[ピーディーエー, pi-dei-e-] (n) (See 携帯情報端末) personal digital assistant; PDA [Add to Longdo]
お守り;お守;御守り;御守[おもり, omori] (n,vs) (1) (See 子守り) babysitting; babysitter; (2) taking care of; assisting; assistant; helper [Add to Longdo]
アシ[ashi] (n,vs) (abbr) (See アシスタント) assistant [Add to Longdo]
アシスタント(P);アスィスタント[ashisutanto (P); asuisutanto] (n) assistant; (P) [Add to Longdo]
アシスタントオブジェクト[ashisutantoobujiekuto] (n) {comp} assistant object [Add to Longdo]
アシスタントディレクター[ashisutantodeirekuta-] (n) assistant director [Add to Longdo]
アシスタントパーサー[ashisutantopa-sa-] (n) assistant purser [Add to Longdo]
アシマネ[ashimane] (n) (abbr) assistant manager [Add to Longdo]
パーソナルデジタルアシスタント[pa-sonarudejitaruashisutanto] (n) {comp} personal digital assistant; PDA [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パーソナルデジタルアシスタント[ぱーそなるでじたるあしすたんと, pa-sonarudejitaruashisutanto] personal digital assistant (PDA) [Add to Longdo]
携帯情報端末[けいたいじょうほうたんまつ, keitaijouhoutanmatsu] personal digital assistant (PDA) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assistant
   adj 1: of or relating to a person who is subordinate to another
       [syn: {adjunct}, {assistant}]
   n 1: a person who contributes to the fulfillment of a need or
      furtherance of an effort or purpose; "my invaluable
      assistant"; "they hired additional help to finish the work"
      [syn: {assistant}, {helper}, {help}, {supporter}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top