ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aspersed

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aspersed-, *aspersed*, aspers, asperse
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aspersed (v) ˈəspˈɜːʳst (@1 s p @@1 s t)
asperse (v) ˈəspˈɜːʳs (@1 s p @@1 s)
asperses (v) ˈəspˈɜːʳsɪz (@1 s p @@1 s i z)
aspersing (v) ˈəspˈɜːʳsɪŋ (@1 s p @@1 s i ng)
aspersion (n) ˈəspˈɜːʳʃən (@1 s p @@1 sh @ n)
aspersions (n) ˈəspˈɜːʳʃənz (@1 s p @@1 sh @ n z)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asperse(อัสเพิร์ส') vt. ใส่ร้าย,ป้ายร้าย,พรมน้ำ -asperser n. -aspersive adj.
aspersion(อัสเพอ'เชิน,-เชิน) n. ข้อกล่าวหา,การใส่ร้าย,การป้ายร้าย,การพรมน้ำมนต์
aspersorium(แอสเพอซอ'เรียม) n., (pl. -ria, -riums) ภาชนะใส่น้ำมนตร์, aspergillum

English-Thai: Nontri Dictionary
asperse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้ายป้ายสี,แพร่ข่าวเท็จ
aspersion(n) การกล่าวหา,การใส่ร้าย,ข่าวเท็จ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aspersus; diffuseกระจาย, แผ่, แพร่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
diffuse; aspersusกระจาย, แผ่, แพร่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รดน้ำ[rotnām] (n) EN: water-pouring cerenomy  FR: cérémonie d'aspersion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CASPERS K AE1 S P ER0 Z
JASPERS JH AE1 S P ER0 Z
ASPERSION AH0 S P ER1 ZH AH0 N
CASPERSEN K AE1 S P ER0 S AH0 N
CASPERSON K AE1 S P ER0 S AH0 N
JASPERSON JH AE1 S P ER0 S AH0 N
KASPERSKI K AH0 S P ER1 S K IY0
ASPERSIONS AH0 S P ER1 ZH AH0 N Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旁敲侧击[páng qiāo cè jī, ㄆㄤˊ ㄑㄧㄠ ㄘㄜˋ ㄐㄧ, / ] glancing knock, sideways stroke (成语 saw); fig. circuitous attack in words or writing; to attack by innuendo; to satirize; to cast oblique aspersions, #58,791 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verunglimpfung {f}; Verleumdung {f}; abfällige Bemerkung {f}aspersion [Add to Longdo]
verleumden | verleumdendto asperse | aspersing [Add to Longdo]
verleumdeteaspersed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
聖水盤[せいすいばん, seisuiban] (n) stoup; piscina; aspersorium [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top