ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aspect ratio

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aspect ratio-, *aspect ratio*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aspect ratioอัตราส่วนระหว่างแนวตั้งและแนวนอนหมายถึง อัตราส่วนระหว่างแนวตั้งกับแนวนอนของภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยปกติ ใช้ในการสร้างภาพคอมพิวเตอร์ (computer graphics) ซึ่งต้องคอยระวังให้มีสัดส่วนที่ถูกต้องอยู่เสมอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aspect ratioอัตราส่วนลักษณะยาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aspect ratioอัตราส่วนลักษณะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aspect ration๑. อัตราส่วนขนาดท่อลม๒. อัตราส่วนยาวต่อกว้าง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aspect ratioอัตรากว้างยาว, Example: เป็นคำที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของภาพวัตถุเทียบกับความสูง อัตราส่วนนี้มีความสำคัญมาก เพราะจุดภาพที่ปรากฎบนจอภาพนั้นอาจจะมีระยะแนวนอนกับแนวตั้งต่างกัน ถ้าหากไม่คำนวณอัตรานี้ให้ถูกต้องเวลาเราใช้โปรแกรมวาดภาพวงกลม อาจจะได้วงรีแทนก็ได้ [คอมพิวเตอร์]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Querschnittsverhältnis {n} (H/B)aspect ratio (H/W) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスペクトレシオ;アスペクトレーショ[asupekutoreshio ; asupekutore-sho] (n) {comp} aspect ratio [Add to Longdo]
アスペクト比[アスペクトひ, asupekuto hi] (n) {comp} aspect ratio [Add to Longdo]
ピクセルアスペクト比[ピクセルアスペクトひ, pikuseruasupekuto hi] (n) pixel aspect ratio [Add to Longdo]
縦横比[じゅうおうひ;たてよこひ, juuouhi ; tateyokohi] (n) aspect ratio [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
縦横比[たてよこひ, tateyokohi] aspect ratio [Add to Longdo]
縦横比[たてよこひ, tateyokohi] aspect ratio [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  aspect ratio
      n 1: the ratio of the width to the height of a tv picture

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top