ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aslant

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aslant-, *aslant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aslant(adv) เฉียง, See also: โย้, เอียง, Syn. slantingly, obliquely, askew

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aslant(อัสลานทฺ') adj. เอียง,เบี่ยง,เฉ,เฉียง.

English-Thai: Nontri Dictionary
aslant(adv) เอียง,เบน,เฉ,เฉียง,เบี่ยง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aslant (a) ˈəslˈaːnt (@1 s l aa1 n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
斜交;斜交い[はすかい, hasukai] (n) aslant; oblique; diagonal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aslant
   adv 1: over or across in a slanting direction
   2: at an oblique angle; "the sun shone aslant into his face"
     [syn: {obliquely}, {aslant}, {athwart}]
   adj 1: having an oblique or slanted direction [syn: {aslant},
       {aslope}, {diagonal}, {slanted}, {slanting}, {sloped},
       {sloping}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top