ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ask after

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ask after-, *ask after*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ask after[PHRV] ถามถึง, Syn. enquire after

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ask after (PHRV ) ทักทายปราศรัย, ถามสารทุกข์สุขดิบ, ไปเยี่ยมเยียน(ถามอาการ)
See also: S. inquire after,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, the only reasonable question to ask after that is, what the fuck is going on?ตอนนี้ คำถามที่ฟังดูสมเหตุสมผลก็คือ มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกัน Shooter (2007)
I'll ask after I get a hold of Sunying. I already left her a message so I just have to wait.หลังจากจับซอนอิงได้ ฉันคงทิ้งข้อความไว้ให้ แล้วก็รอ Codename: Jackal (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ask afterDon't forget to ask after Mr Long's wife when you see him.
ask afterI've been to Osaka to ask after my sick friend.
ask afterThe other day we went to ask after his brother.
ask afterThere were a lot of people who came to ask after the famous actress.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถามทุกข์สุข[V] ask after someone's health with deep concern, See also: be solicitous for someone's welfare, inquire after someone's needs, Syn. ถามสารทุกข์สุขดิบ, Example: คุณตามักจะแวะถามทุกข์สุขไปตามบ้านทุกครั้งที่คุณตากลับมาเยี่ยมที่มี่, Thai definition: ไต่ถามความเป็นอยู่หรือความเป็นไปของชีวิตในขณะนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถามทุกข์สุข[v. exp.] (thām thuksuk) EN: ask after someone's health with deep concern ; be solicitous for someone's welfare ; inquire after someone's needs   

Japanese-English: EDICT Dictionary
見舞う[みまう, mimau] (v5u,vt) to ask after (health); to visit; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top