ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ask

AE1 S K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ask-, *ask*
English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
basket of currencies(n) ระบบตะกร้าเงิน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ask(vi) ขอร้อง, See also: ขอ, Syn. request, beg
ask(vt) ขอร้อง, See also: ขอ
ask(vt) เชิญ, See also: เชื้อเชิญ, Syn. invite, propose, suggest
ask(vt) ต้องการ, See also: ประสงค์
ask(vt) ถาม
ask(vi) ถาม, Syn. question, interrogate, Ant. answer
ask(vt) บอกราคา, See also: เสนอราคาที่ต้องการ, ขอราคา
askew(adj) เฉ, See also: เอียง, เอียงไปข้างเดียว, Syn. awry, aslant, to one side
askew(adv) เฉ, See also: เอียง, เอียงไปข้างเดียว, Syn. awry
ask in(phrv) เชิญเข้ามา, See also: เชิญมาร่วม, บอกให้เข้ามา, Syn. invite in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ask(อาสคฺ) n. คนแรกที่เทพเจ้าสร้างจากไม้ ash (นิยายในประเทศสแกนดิเนเวียน) . -S...
askance(อัสแคนสฺ') adv. สงสัย,ไม่ไว้ใจ,ไม่เห็นด้วย,ชายตามอง,ชำเลืองมอง., Syn. askant
askew(อัสคิว') adv.,adj. ไปทางข้างหนึ่ง,ออกนอกทาง, เอียง,เฉ,เฉียง,เบี่ยง (obliquely)
askrask(อาสคฺ) vt.,vi. ถาม,ถามข่าว,ขอร้อง,ขอ,เชื้อเชิญ,ซักถาม, Syn. entreat, crave
alaska(อะแลส' คะ) n. มลรัฐหนึ่งของอเมริกา -Alaskan adj., n. (in NW North America)
athapaskan(แอธธะแพส'คัน) n. กลุ่มภาษาอินเดียแดง (ในแคนนาดา อาลาสกา ออริกอน แคลิฟอร์เนีย) . เช่น ภาษาอาปาเช่., Syn. Athapascan, Athabascan, Athabaskan
bask(บาสคฺ) {basked,basking,bask} vi. ตากให้อุ่น,ตากแดด,อาบแดด,ได้รับความสุข vt. เผยกับความอุ่นหรือความร้อน
basket(บาส'คิท) n. ตะกร้า,กระจาด,กระเช้า,เข่ง,สิ่งที่อยู่ในตะกร้า,คะแนนของบาสเกตบอล (ที่หย่อนเข้าแต่ละครั้ง), Syn. pannier
basketball(บาส'คิทบอล) n. กีฬาบาสเกตบอล,บาสเกตบอล
basketry(บาส'คิททรี) n. กลุ่มตะกร้า,กลุ่มสิ่งจักสาน,ศิลปะหรือกระบวนการทำสิ่งจักสาน

English-Thai: Nontri Dictionary
ask(vi, vt) ถาม,ขอ,ขอร้อง,เชื้อเชิญ
askance(adv) ด้วยความสงสัย,ด้วยความไม่ไว้วางใจ
askant(adv) ด้วยความสงสัย,ด้วยความไม่ไว้วางใจ
askew(adv) เฉ,เฉียง,เบี่ยง,เห,ออกนอกทาง
bask(vi, vt) ตากแดด,อาบแดด,ได้รับความสุข
basket(n) ตะกร้า,กระจาด,กระเช้า,กระบุง,เข่ง
basketball(n) กีฬาบาสเกตบอล,ลูกบาสเกตบอล
basketry(n) การสานตะกร้า
basketwork(n) เครื่องจักสาน
breadbasket(n) อู่ข้าวอู่น้ำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Askanasy Cellsแอสคานาซีเซลล์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ask after(phrv) ทักทายปราศรัย, ถามสารทุกข์สุขดิบ, ไปเยี่ยมเยียน(ถามอาการ), Syn. inquire after
ask for(phrv) ขอ, ขอร้อง, Syn. request

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
♪ When they ask us# When they ask us # Partial Eclipse of the Heart (2012)
Ask her who she is and what she's a-doin' here.ถามเธอว่าเธอเป็นใคร และสิ่งที่เธอเป็น-ทำที่นี่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Ask him to come here.นัดเขามา The Great Dictator (1940)
Go ahead, Pinoke, ask them.ไปข้างหน้า ปีโนก ขอให้มัน Pinocchio (1940)
Mr. De Winter is having some coffee with me. Go and ask that stupid waiter for another cup.คุณเดอ วินเทอร์จะดื่มกาแฟกับฉัน ไปบอกไอ้บ๋อยนั่นให้เอาถ้วยมาอีกใบ Rebecca (1940)
Would you ask her, with my compliments, if she'd very kindly come up and see me in my room?ช่วยไปบอกว่าผมขอเรียนเชิญ ให้ขึ้นมาที่ห้องของผม Rebecca (1940)
Why did you never ask me to show it to you?ทําไมไม่ขอให้ฉันพาคุณชมล่ะ Rebecca (1940)
I don't ask that you should love me. I won't ask impossible things.ฉันไม่ได้ขอให้คุณรักฉัน ฉันจะไม่ขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ Rebecca (1940)
How could I even ask you to love me, when I knew you loved Rebecca still?ฉันจะขอให้คุณรักฉันได้อย่างไร ในเมื่อฉันรู้ว่าคุณยังรักรีเบคคา Rebecca (1940)
No matter what he asks you, you won't lose your head?- คุณจะไม่โมโหออกมา Rebecca (1940)
Mr. De Winter, however painful it may be, I have to ask you a very personal question.นี่อาจจะเจ็บปวดสักหน่อย เเต่ผมต้องถามคําถามส่วนตัวมากๆ กับคุณ Rebecca (1940)
Yes. Unfortunately, I suppose you have the right to ask that.ใช่ผมว่าคุณมีสิทธิ์นั้น Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
askA brewery we finance have made a new sweet sake and so brought it to us asking that we try it but ...
askActually, I have a favor to ask of you.
askA foreigner asked me where the station was.
askA friend of mine asked me to send her a postcard.
askAfter asking for my key at the front desk, I took the elevator to my floor.
askAfter I asked him a question, what he meant was clarified.
askAfter the meal I asked for the bill.
askAh, if you can dub it, can I ask for a copy as well?
askAlice, not knowing where to find the book, asked her mother where it was.
askAll our catalogues are free for the asking.
askA man came up to me and asked for a match.
askA man who asks his wife's permission before taking any action except breathing is a henpecked husband.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งคำถาม(v) pose a question, See also: ask a question, Syn. เสนอคำถาม, ถาม, ซักถาม, Example: นักศึกษาได้ตั้งคำถามที่น่าสนใจไว้หลายประเด็นในการสัมนา
ติดต่อสอบถาม(v) ask for information, See also: contact for information, Syn. สอบถาม, Example: ผู้สนใจที่จะสมัคทุนการศึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์
ขออโหสิ(v) ask for forgiveness, See also: apologize, Syn. ขออโหสิกรรม, Example: กรรมใดที่ลูกตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ลูกขออโหสิ อย่าให้เราต้องเบียดเบียนให้แก่กันและกัน, Thai Definition: ขอให้ยกโทษที่ล่วงเกิน
เช็คบิล(v) ask for the bill, See also: figure out expenses, reckon up the bill, Syn. เก็บเงิน, Example: ผมกระดกเบียร์เข้าปากจนหมดแก้วจากนั้นจึงเรียกสาวเสิร์ฟมาเช็คบิลจ่ายเงิน, Thai Definition: เรียกเก็บเงินตามเกณฑ์ที่ต้องชำระ, Notes: (อังกฤษ)
ทวงบุญคุณ(v) ask for a debt of gratitude, See also: remind of one's favour, Syn. ลำเลิกบุญคุณ, Example: เธอทวงบุญคุณของเธอกับผม
ยิงคำถาม(v) ask a question, See also: pose a question, Syn. ถามคำถาม, ป้อนคำถาม, ถาม, Ant. ตอบคำถาม, Example: ผมขอฝากเพื่อนๆ อุดมการณ์เดียวกันช่วยยิงคำถามถามผู้ชี้แจงหน่อย, Thai Definition: พูดเพื่อให้ได้ข้อมูล
สอบถาม(v) ask, See also: inquire, interrogate, Syn. ไต่ถาม, ซักถาม, ถาม, Ant. ตอบ
ถามถึง(v) ask for, Syn. ถามหา, Example: มีนิสิตนักศึกษาจำนวนมากมาถามถึงเป้าหมายของการทำหนังสือ
เรียนถาม(v) ask, See also: inquire, question, Syn. ถาม, Ant. ตอบ, Example: ในแง่การเป็นพันธมิตร ผมอยากเรียนถามว่าคุณสมัครเป็นพันธมิตรพรรคไหนมากกว่ากัน
วาน(v) ask, See also: solicit, request, Syn. ใช้, Example: ใครคนหนึ่งเสนอขึ้นว่าน่าจะวานหัวหน้าเป็นตัวแทนไปเป็นเหมาะที่สุด, Thai Definition: ขอให้ช่วยทำแทนตัว, ขอความช่วยเหลือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าวอลาสก้า[Āo Alāskā] (n, prop) EN: Gulf of Alaska  FR: golfe d'Alaska [m]
อับ[ap] (n) EN: small round box ; round casket ; cassette  FR: petite boîte[f] ; cassette [f]
แบ่งงาน[baeng ngān] (v, exp) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks  FR: répartir le travail
บำเพ็ญภารกิจ[bamphen phārakit] (v, exp) EN: perform a task  FR: accomplir une tâche
บาสเกตบอล = บาสเก็ตบอล[bāsketbøn = bātketbøn = bātsaketbøn] (n) EN: basketball  FR: basket-ball [m]
บิณฑบาต[binthabāt] (v) EN: go about with a bowl to receive food ; ask for as a gift ; beg alms ; receive food offerings  FR: demander l'aumône
บิณฑบาต[binthabāt] (v) EN: ask for a gift ; beg ; ask as a favour  FR: demander la charité
เบี้ยว[bīo] (adj) EN: distorted ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting  FR: déformé ; tordu
เบิกโลง[boēklōng] (v, exp) EN: perform the rites before placing a body in a casket  FR: accomplir les rites funéraires de mise en bière
ชักชวน[chakchūan] (v) EN: persuade ; ask ; induce ; invite  FR: persuader ; décider

CMU English Pronouncing Dictionary
ASK AE1 S K
ASKA AE1 S K AH0
ASKS AE1 S K S
ASKO AE1 S K OW0
ASKEY AH0 S K IY1
ASKER AE1 S K ER0
ASKED AE1 S T
ASKED AE1 S K T
ASKIN AH0 S K IH1 N
ASKEW AH0 S K Y UW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ask (v) ˈaːsk (aa1 s k)
asks (v) ˈaːsks (aa1 s k s)
asked (v) ˈaːskt (aa1 s k t)
askew (j) ˈəskjˈuː (@1 s k y uu1)
Askern (n) ˈæskən (a1 s k @ n)
asking (v) ˈaːskɪŋ (aa1 s k i ng)
askance (a) ˈəskˈæns (@1 s k a1 n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tǎo, ㄊㄠˇ, / ] ask for; send punitive expedition; to demand; to marry, #5,210 [Add to Longdo]
[wāi, ㄨㄞ, ] askew; at a crooked angle; devious; noxious, #6,194 [Add to Longdo]
打听[dǎ ting, ㄉㄚˇ ㄊㄧㄥ˙, / ] ask about; inquire about, #8,918 [Add to Longdo]
请假[qǐng jià, ㄑㄧㄥˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] ask for time off, #11,100 [Add to Longdo]
反问[fǎn wèn, ㄈㄢˇ ㄨㄣˋ, / ] ask (a question) in reply; rhetorical question, #14,054 [Add to Longdo]
请示[qǐng shì, ㄑㄧㄥˇ ㄕˋ, / ] ask for instructions, #15,966 [Add to Longdo]
[měi, ㄇㄟˇ, ] ask a favor of, #50,730 [Add to Longdo]
阿希姆[Ā xī mǔ, ㄚ ㄒㄧ ㄇㄨˇ, ] Askim (city in Østfold, Norway), #309,627 [Add to Longdo]
问路[wèn lù, ㄨㄣˋ ㄌㄨˋ, / ] ask for directions [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Askese {f}; (mönchische) Entsagung {f}asceticism [Add to Longdo]
Asket {m}; Asketin {f} | Asketen {pl}ascetic | ascetics [Add to Longdo]
Asketismus {m}ascetism [Add to Longdo]
asketisch {adj}ascetic [Add to Longdo]
asketischascetical [Add to Longdo]
asketisch {adv}ascetically [Add to Longdo]
Bitten Sie ihn hereinzukommen!Ask him in! [Add to Longdo]
Bitten Sie sie herein.Ask her in. [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
jouer au basket(phrase) เล่นบาสเก็ตบอล
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
Oリング[オーリング, o-ringu] (n) O-ring; loop of elastomer used as a gasket [Add to Longdo]
あやかし[ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
お安いご用;お安い御用[おやすいごよう, oyasuigoyou] (n) easy task; no problem [Add to Longdo]
お願いできますか;お願い出来ますか[おねがいできますか, onegaidekimasuka] (exp) (hon) (See お願いします) may I ask (for); might I ask (that) [Add to Longdo]
お聞きいただく;お聞き頂く[おききいただく, okikiitadaku] (v5k) to ask (politely) [Add to Longdo]
かご漁[かごりょう, kagoryou] (n) fishing baskets (esp. for crabs, lobsters, etc.); lobster pots [Add to Longdo]
くたびれ儲け;草臥れ儲け;草臥儲[くたびれもうけ, kutabiremouke] (n,adj-no) waste of effort; thankless task [Add to Longdo]
ご意見を伺う;御意見を伺う[ごいけんをうかがう, goikenwoukagau] (exp,v5u) to ask the opinion of (a superior) [Add to Longdo]
ざる蕎麦;笊蕎麦;ザル蕎麦;笊そば[ざるそば(ざる蕎麦;笊蕎麦;笊そば);ザルそば(ザル蕎麦), zarusoba ( zaru soba ; sou soba ; sou soba ); zaru soba ( zaru soba )] (n) (uk) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce) [Add to Longdo]
どうかと言うと;如何かと言うと[どうかというと, doukatoiuto] (exp) (See どちらかと言うと) if you ask me ...; as for ... [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サブネットマスク[さぶねっとますく, sabunettomasuku] subnet mask [Add to Longdo]
タスク[たすく, tasuku] task [Add to Longdo]
タスクスイッチャ[たすくすいっちゃ, tasukusuiccha] task switcher [Add to Longdo]
プリエンプティブ式のマルチタスキング[プリエンプティブしきのマルチタスキング, purienputeibu shikino maruchitasukingu] preemptive multitasking [Add to Longdo]
マスク[ますく, masuku] mask (vs) [Add to Longdo]
マスク不可能割り込み[マスクふかのうわりこみ, masuku fukanouwarikomi] Non-Maskable Interrupt, NMI [Add to Longdo]
マルチタスク[まるちたすく, maruchitasuku] multitasking [Add to Longdo]
マルチタスク処理[マルチタスクしょり, maruchitasuku shori] multitasking [Add to Longdo]
マルテタスキング[まるてたすきんぐ, marutetasukingu] multitasking, multi-tasking [Add to Longdo]
管理業務[かんりぎょうむ, kanrigyoumu] management task, administrative task [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ask
   v 1: inquire about; "I asked about their special today"; "He had
      to ask directions several times" [syn: {ask}, {inquire},
      {enquire}]
   2: make a request or demand for something to somebody; "She
     asked him for a loan"
   3: direct or put; seek an answer to; "ask a question"
   4: consider obligatory; request and expect; "We require our
     secretary to be on time"; "Aren't we asking too much of these
     children?"; "I expect my students to arrive in time for their
     lessons" [syn: {ask}, {require}, {expect}]
   5: address a question to and expect an answer from; "Ask your
     teacher about trigonometry"; "The children asked me about
     their dead grandmother"
   6: require as useful, just, or proper; "It takes nerve to do
     what she did"; "success usually requires hard work"; "This
     job asks a lot of patience and skill"; "This position demands
     a lot of personal sacrifice"; "This dinner calls for a
     spectacular dessert"; "This intervention does not postulate a
     patient's consent" [syn: {necessitate}, {ask}, {postulate},
     {need}, {require}, {take}, {involve}, {call for}, {demand}]
     [ant: {eliminate}, {obviate}, {rid of}]
   7: require or ask for as a price or condition; "He is asking
     $200 for the table"; "The kidnappers are asking a million
     dollars in return for the release of their hostage"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ghoul
 
 1. gulyabani, cadı
 2. mezar hırsızı. ghoulish cadı gibi.
 3. (ask.).
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 flank
 
 1. böğür
 2. yan taraf
 3. (ask.), (den.) cenah, kanat
 4. tabya koltuğu
 5. cenahını muhafaza veya takviye etmek, cenaha hücum etmek, cenahı tehdit etmek, cenahtan geçmek
 6. yan tarafında olmak. flank attack (ask.) kanat taarruzu, cenah taarruzu, kuşatıcı taarruz, çevirme hareketi. flank march (ask.) yan yürüyüş, kanat taarruzu yapmak maksadıyla düşman kuvvetlerine paralel yürüyüş. flank movement yan yürüyüş, çevirme hareketi. turn the flank of yandan çevirme hareketiyle (duşman) cenahı geri çevirmeye mecbur etmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 kiwi
 
 1. Yeni Zeland'a mahsus bir kuş, kivi, (bak.) apteryx
 2. (ask.), (argo) uçuş yapma yan havacı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 mothball
 
 1. (ask.), (den.) gemileri veya harp malzemesini depolamak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 noneffective
 
 1. tesirsiz, etkisiz
 2. (ask.), (den.) hizmete yaramaz (kimse)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 reserve
 
 1. ihtiyat olarak saklanan şey
 2. çekinip sıkılma ve açılamama
 3. ilgisizlik, kayıtsızlık
 4. ağız sıkılığı
 5. (ask.), (çoğ.) yedek askerler
 6. (çoğ.) yedek kuvvet
 7. ihtiyat akçesi
 8. orman olarak ayrılan araziç reserve air (biyol.) ciğerde daima bulunan hava kalıntısı. reserve fund ihtiyat akçesi. reserve of ficer yedek subay, ihtiyat zabiti. in reserve ihtiyat olarak saklanılmış. without reserve çekinmeyerek
 9. şartsız.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 yardbird
 
 1. (ask.), (argo) acemi nefer
 2. temizlik işine tayin edilmiş asker
 3. cezalı olarak izinsiz asker.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top