ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

asexual

EY0 S EH1 K S Y UW0 AH0 L   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asexual-, *asexual*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asexual(อะเซค'ชวล) adj. ไร้เพศ,ไม่ใช้อวัยวะเพศ. -asexuality n., Syn. nonsexual)

English-Thai: Nontri Dictionary
asexual(adj) กะเทย,ไร้เพศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
asexualไร้เพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asexualไม่อาศัยเพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
asexual reproduction; vegetative reproductionการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Asexual Formชนิดไม่มีเพศ [การแพทย์]
asexual reproductionการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ, การสืบพันธุ์แบบไม่มีการผสมกันระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย เช่น พืชอาจสืบพันธุ์โดยการแตกหน่อและสัตว์อาจสืบพันธุ์โดยการแบ่งตัว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Asexual Sporeแบบไม่มีเพศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I asked politely, and then panda took his pants off. - [Laughs] I never even knew that's what asexual meant.ในที่ไหนซักแห่งนี่ล่ะ ดังนั้น... ผมถามไปอย่างสุภาพ จากนั้นเจ้าแพนด้าก็ถอดกางเกงเขาออก ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า Asexual (ไร้เพศ) หมายถึงแบบนั้น Social Psychology (2009)
Yeah, if "nothing" wears a sweater-vest and seems aggressively asexual.คงใช่หรอกถ้า "ไม่มีอะไร" นั่นไม่ใส่เสื้อกั๊ก และทำตัวไม่มีเพศ Regional Holiday Music (2011)
I was covered in a cloak of asexuality.ฉันกลับถูกซ่อนอยู่ในคำว่าไร้เพศ Continuum (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ[n. exp.] (kān seūpphan baēp mai āsai phēt) EN: asexual reproduction   

CMU English Pronouncing Dictionary
ASEXUAL    EY0 S EH1 K S Y UW0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
asexual    (j) ˌɛɪsˈɛkʃuəʴl (ei2 s e1 k sh u@ l)
asexuality    (n) ˈɛɪsˌɛkʃuˈælɪtiː (ei1 s e2 k sh u a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无性[wú xìng, ˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] asexual (reproduction), #30,943 [Add to Longdo]
无性繁殖[wú xìng fán zhí, ˊ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄢˊ ㄓˊ, / ] asexual reproduction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
無性[むせい, musei] (n,adj-no) asexual [Add to Longdo]
無性生殖[むせいせいしょく, museiseishoku] (n,adj-no) asexual reproduction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 asexual
   adj 1: not having or involving sex; "an asexual spore"; "asexual
       reproduction" [syn: {asexual}, {nonsexual}] [ant:
       {sexual}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top