ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ascendancy

AH0 S EH1 N D AH0 N S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ascendancy-, *ascendancy*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascendancy(อะเซน'เดินซี) n. ภาวะขึ้นครองตำแหน่ง,ภาวะมีอำนาจ., Syn. ascendency, ascendance, ascendence

English-Thai: Nontri Dictionary
ascendancy(n) อำนาจวาสนา,การขึ้นครองตำแหน่ง

CMU English Pronouncing Dictionary
ASCENDANCY AH0 S EH1 N D AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ascendancy (n) ˈəsˈɛndənsiː (@1 s e1 n d @ n s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einfluss {m} | Einflüsse {pl}ascendancy | ascendancies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
制圧[せいあつ, seiatsu] (n,vs) gaining total control (of people or counties); suppression; oppression; control; mastery; ascendancy; supremacy; (P) [Add to Longdo]
優位[ゆうい, yuui] (adj-na,n) predominance; ascendancy; superiority; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ascendancy
   n 1: the state that exists when one person or group has power
      over another; "her apparent dominance of her husband was
      really her attempt to make him pay attention to her" [syn:
      {dominance}, {ascendance}, {ascendence}, {ascendancy},
      {ascendency}, {control}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top