ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

asbestos

AE0 S B EH1 S T AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asbestos-, *asbestos*, asbesto
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
asbestos(n) แร่ใยหิน, See also: ใยหิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asbestos(แอสเบส'ทอส-) n. เยื่อหินทนไฟ,สิ่งทอที่ทำด้วยเยื่อหิน -asbestine, asbestous,asbestoid adj.
asbestosis(แอสบิสโท'ซิส) n. โรคปอดเนื่องจากสูดเอาฝิ่น asbestos เข้าไปในปอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
asbestosแร่ใยหิน, ใยหิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asbestosแอสเบสทอส, แร่ใยหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
asbestos cement boardแผ่นใยหิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
asbestosisโรคใยหิน (ปอด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Asbestosใยหิน [TU Subject Heading]
Asbestosแอสเบสตอส ใยหิน, Example: แอสเบสตอส เป็นชื่อเรียกโดยทั่วไปของกลุ่มเส้นใยแร่ประเทศซิลิเกต ซึ่งได้แก่ แอสเบสตอสสีน้ำเงิน (blue asbestos) หรือที่เรียกว่า crocidolite แอสเบสตอสสีขาว (white asbestos) หรือ chrisolite และแอสเบสตอสสีน้ำตาล (brown asbestos) หรือ amosite แอสเบสตอส ผลิตจากขบวนการแยกเส้นใยออกจากหินและปั่นให้อยู่ในรูปผืน เส้นใยเหล่านี้เมื่อหายใจเข้าไปจะเข้าสู่ปอดและเนื้อเยื่อของหลอดลม มีผลให้เกิดโรคปอดที่เรียกว่า แอสเบสโตซีส (asbestosis) นอกจากนี้ยังอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งในปอด ในทางเดินอาหารและในช่องอกอีกด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Asbestosแอสเบสทอส, แผ่นแอสเบสทอส, ใยหิน, แร่ใยหิน, แอสเบสตอส, ใยหิน, เยื่อหิน [การแพทย์]
asbestosใยหิน, แร่ชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นเส้นใย มีอยู่ในธรรมชาติ ประกอบด้วยสารซิลิเกตหลายชนิดปนกัน ที่สำคัญคือ แคลเซียมและแมกนีเซียมซิลิเกต ใช้เป็นฉนวนความร้อนและไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Asbestos cementกระเบื้องกระดาษ [TU Subject Heading]
Asbestos Fiberไฟเบอร์ใยหิน [สิ่งแวดล้อม]
Asbestos Padsแผ่นใยหิน [การแพทย์]
Asbestosisแอสเบสโทซิส [TU Subject Heading]
Asbestosisแอสเบสโทซิส; แร่ใยหิน, โรค; แอสเบสโตสิส; โรคที่เกิดจากการสูดหายใจเอาฝุ่นละอองของแอสเบสตอ [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASBESTOS AE0 S B EH1 S T AH0 S
ASBESTOSIS AE2 S B EH2 S T OW1 S IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
asbestos (n) ˈæzbˈɛstɒs (a1 z b e1 s t o s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
石棉[Shí mián, ㄕˊ ㄇㄧㄢˊ, ] asbestos; Shimian (place in Sichuan), #39,588 [Add to Longdo]
石棉瓦[shí mián wǎ, ㄕˊ ㄇㄧㄢˊ ㄨㄚˇ, ] asbestos tiles, #71,661 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Asbestdichtung {f}asbestos gasket [Add to Longdo]
Asbestpapier {n}asbestos paper [Add to Longdo]
Asbestplatte {f}asbestos sheet [Add to Longdo]
Asbestzement {m}asbestos cement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスベスト[asubesuto] (n) asbestos (dut [Add to Longdo]
アスベストセメント[asubesutosemento] (n) asbestos cement [Add to Longdo]
石綿[いしわた;せきめん, ishiwata ; sekimen] (n,adj-no) asbestos [Add to Longdo]
石綿金網[いしわたかなあみ, ishiwatakanaami] (n) asbestos coated wire mesh (was used in schools as test equipment) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  asbestos
      n 1: a fibrous amphibole; used for making fireproof articles;
           inhaling fibers can cause asbestosis or lung cancer

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top