ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

as above

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -as above-, *as above*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดังกล่าว(det) aforementioned, See also: as above, as stated, as mentioned above, aforesaid, Syn. ดังที่กล่าวมาแล้ว, Example: ภาพเขียนดังกล่าวไม่น่าเป็นกิจกรรมของมนุษย์ยุคหินกลาง, Thai Definition: ที่ได้กล่าวถึงมาก่อนหน้านี้แล้ว
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว(adv) as above-mentioned, Example: เครื่องอัดชนิดนี้มีประสิทธิภาพเกินตัวดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดังกล่าว[dang klāo] (x) EN: aforementioned ; as above ; as stated ; as mentioned above ; aforesaid  FR: comme mentionné ci-dessus ; supra
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว[dangthī dāi klāo mā laēo] (xp) EN: as above-mentioned  FR: comme mentionné précédemment

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同上[tóng shàng, ㄊㄨㄥˊ ㄕㄤˋ, ] as above; ditto; idem, #19,931 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[どうじょう, doujou] (n) "as above" mark [Add to Longdo]
右の通り[みぎのとおり, miginotoori] (exp) as above-mentioned [Add to Longdo]
前述の通り[ぜんじゅつのとおり, zenjutsunotoori] (exp) as above; as mentioned (described, stated) above [Add to Longdo]
同上[どうじょう, doujou] (n) same as above; ditto; ibid.; (P) [Add to Longdo]
同前[どうぜん, douzen] (n) same as above; ditto; ibid. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top