ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

artistic

AA0 R T IH1 S T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -artistic-, *artistic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artistic(adj) เกี่ยวกับศิลปะ, Syn. aesthetic, decorative
artistic(adj) มีรสนิยม, Syn. inventive, artful
artistic(adj) มีศิลปะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artistic(อาร์ทิส'ทิค) adj. เกี่ยวกับศิลปะ,มีรสนิยม,วิจิตรศิลป์,ชอบหรือรักในศิลปะ,ผู้ที่ใช้เล่ห์., Syn. artistical, tasteful, Ant. vulgar, crude

English-Thai: Nontri Dictionary
artistic(adj) งดงาม,วิจิตร,เกี่ยวกับศิลปะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
artistic anatomyกายวิภาคทางศิลปะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
artistic workงานศิลปะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artistic performanceงานศิลปะการแสดง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
artisticHe turned his artistic gifts to good account by becoming a painter.
artisticHe was raised in an artistic family.
artisticIt is the border-line cases that are always in danger: the dignified buildings of the past which may possess no real artistic or historic value, but which people have become sentimentally attached to and have grown to love.
artisticIt is the most artistic picture I have ever taken.
artisticMy father is far from artistic.
artisticPractical utility and artistic beauty combine to make a comfortable house to live in.
artisticShe is artistic by nature.
artisticShe was over thirty when her artistic talent emerged.
artisticThe artistic beauty of the garden.
artisticThe food is always arranged so artistically.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตร[jit] (adj) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated  FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
เกี่ยวกับศิลปะ[kīokap sinlapa] (adj) EN: artistic  FR: artistique
มีรสนิยม[mī rotniyom] (adj) EN: artistic  FR: artistique
มีศิลปะ[mī sinlapa] (adj) EN: artistic ; artful ; skillful  FR: artistique
งดงาม[ngot-ngām] (adj) EN: beautiful ; excellent ; wonderful ; artistic ; pleasing ; beauteous ; graceful ; handsome ; splendid ; gorgeous  FR: joli ; pittoresque
แผนกศิลปะ[phanaēk sinlapa] (n, exp) EN: artistic domain  FR: domaine artistique [m]
วิจิตร[wijit] (adj) EN: exquisite ; fine ; elaborate ; beautiful ; dainty ; artistic  FR: fantastique ; féerique

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTISTIC AA0 R T IH1 S T IH0 K
ARTISTICALLY AA0 R T IH1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
artistic (j) ˈaːtˈɪstɪk (aa1 t i1 s t i k)
artistically (a) ˈaːtˈɪstɪkliː (aa1 t i1 s t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意境[yì jìng, ㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, ] artistic mood or conception; creative concept, #11,827 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kunstvoll; künstlerisch {adj} | kunstvoller | am kunstvollstenartistic | more artistic | most artistic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーチステック[a-chisutekku] (adj-no) artistic [Add to Longdo]
アーティスティック[a-teisuteikku] (adj-f) artistic [Add to Longdo]
アーティスティックインプレッション[a-teisuteikkuinpuresshon] (n) artistic impression [Add to Longdo]
シンボリズム;サンボリスム[shinborizumu ; sanborisumu] (n) (See 象徴主義) symbolism (19th-century artistic movement) [Add to Longdo]
マテリアル(P);マチエール[materiaru (P); machie-ru] (n) (1) material; (2) artistic effect; (P) [Add to Longdo]
韻事[いんじ, inji] (n) artistic pursuits [Add to Longdo]
黄金分割[おうごんぶんかつ, ougonbunkatsu] (n) (artistic) golden section [Add to Longdo]
花鳥風月[かちょうふうげつ, kachoufuugetsu] (n) (1) (See 花鳥諷詠) beauties of nature; the traditional themes of natural beauty in Japanese aesthetics; (2) artistic pursuits involving nature themes [Add to Longdo]
画才[がさい, gasai] (n) artistic talent [Add to Longdo]
画心[がしん, gashin] (n) artistic instinct [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 artistic
   adj 1: relating to or characteristic of art or artists; "his
       artistic background"
   2: satisfying aesthetic standards and sensibilities; "artistic
     workmanship"
   3: aesthetically pleasing; "an artistic flower arrangement"
     [syn: {aesthetic}, {esthetic}, {artistic}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top