ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

artillery

AA0 R T IH1 L ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -artillery-, *artillery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artillery(n) ปืนใหญ่
artilleryman(n) ทหารปืนใหญ่, Syn. artillerist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artillery(อาร์ทิล'เลอรี) n. ปืนใหญ่กองทหารปืนใหญ่,วิชาเกี่ยวกับการใช้ปืนใหญ่
artilleryman(อาร์ทิล'ละรีเมิน) n. ทหารปืนใหญ่,ผู้ยิงด้วยปืนใหญ่, Syn. artillerist

English-Thai: Nontri Dictionary
artillery(n) ปืนใหญ่,เหล่าทหารปืนใหญ่,กองปืนใหญ่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artilleryปืนใหญ่ [TU Subject Heading]
Artillery operationsปฏิบัติการปืนใหญ่ [TU Subject Heading]
Artillerymenทหารปืนใหญ่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One move from you and my artillery will blow you to pieces!ก้าวมาแม้แต่ก้าวเดียว ปืนใหญ่ของฉันถล่มแกแน่ The Great Dictator (1940)
And my aeroplanes will bomb your artillery like that!และฉันจะทิ้งระเบิด ใส่ปืนใหญ่ของแกซะ The Great Dictator (1940)
We have no visual indication... that any incoming artillery have arrived... or, indeed, are on the way.เรายังไม่มีความคืบหน้า.. ..ว่าขีปนาวุธที่ยิงออกไปได้ถึงที่หมายแล้ว.. ..หรือกำลังจะมาถึง The Lawnmower Man (1992)
What ? Artillery shells.ทุกคน... Schindler's List (1993)
The artillery shells, tank shells, rocket casings--เรายังมือใหม่อยู่นะ Schindler's List (1993)
My men have fortified the entrance with enough artillery to make our last stand.ลูกน้องผมป้องกันทางเข้าออก ด้วยอาวุธหนักพร้อมสรรพ The Matrix Revolutions (2003)
Artillery SaluteArtillery Salute Oldboy (2003)
Move the artillery to higher ground.- ย้ายทหารปืนใหญ่ขึ้นมาบนเนินเขา - แต่.. Letters from Iwo Jima (2006)
They called in an artillery strike.พวกมันเรียกปืนใหญ่มายิงถล่ม Shooter (2007)
In World War II the Germans had an artillery piece...ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ เยอรมันประกอบชิ้นส่วนปืนใหญ่... มันเป็นปืนใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Laser Artillery Weapon.มีพวกเลเซอร์ทั้งนั้นเลย.. G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Is there any evidence of an antiaircraft artillery threat?มีหลักฐานว่า มีปืนต่อสู้อากาศยานเป็นปัญหามั้ย Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สรรพาวุธ(n) ordnance, See also: artillery, Count Unit: ชนิด, Thai Definition: บรรดาอาวุธชนิดต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ปืนใหญ่(n) cannon, See also: artillery, ordnance, Example: ข้าศึกใช้ปืนใหญ่ยิงคลังน้ำมัน, Count Unit: กระบอก,ลำ, Thai Definition: ปืนขนาดใหญ่ใช้ในการรบ
ทหารปืนใหญ่(n) artilleryman, See also: artillerist, Example: เมื่อฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิพลในอินโดจีน รัฐบาลจึงได้เพิ่มเติมกำลังทหารม้าและทหารปืนใหญ่, Count Unit: คน, นาย, Thai Definition: ทหารที่ได้รับการฝึกให้ใช้ปืนใหญ่เป็นอาวุธ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองร้อยปืนใหญ่[køngrøi peūnyai] (n, exp) EN: battery of artillery
ปืนใหญ่[peūnyai] (n) EN: cannon ; artillery ; ordnance  FR: canon [m] ; pièce d'artillerie [f] ; artillerie [f]
ยิงปืนใหญ่กั้นกาง[ying peūnyai kankāng] (xp) EN: put up an artillery barrage

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTILLERY AA0 R T IH1 L ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
artillery (n) ˈaːtˈɪləriː (aa1 t i1 l @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
炮弹[pào dàn, ㄆㄠˋ ㄉㄢˋ, / ] artillery shell, #12,023 [Add to Longdo]
炮兵[pào bīng, ㄆㄠˋ ㄅㄧㄥ, ] artillery soldier; gunner, #15,446 [Add to Longdo]
炮火[pào huǒ, ㄆㄠˋ ㄏㄨㄛˇ, ] artillery barrage; gunfire, #18,359 [Add to Longdo]
子母炮弹[zǐ mǔ pào dàn, ㄗˇ ㄇㄨˇ ㄆㄠˋ ㄉㄢˋ, / ] artillery cluster bomb [Add to Longdo]
砲兵[pào bīng, ㄆㄠˋ ㄅㄧㄥ, ] artillery soldier; gunner; also written 炮兵 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーティレリ[a-teireri] (n) artillery [Add to Longdo]
アーテラリ[a-terari] (n) artillery [Add to Longdo]
カノン砲[カノンほう, kanon hou] (n) (See 加農砲) cannon (esp. high-velocity artillery) [Add to Longdo]
火砲[かほう, kahou] (n) artillery [Add to Longdo]
高射特科[こうしゃとっか, koushatokka] (n) anti-aircraft artillery [Add to Longdo]
自走砲[じそうほう, jisouhou] (n) self-propelled artillery [Add to Longdo]
重砲[じゅうほう, juuhou] (n) heavy artillery [Add to Longdo]
対空砲[たいくうほう, taikuuhou] (n) anti-aircraft gun; antiaircraft artillery [Add to Longdo]
大砲[たいほう, taihou] (n) gun; cannon; artillery; (P) [Add to Longdo]
地上標定機[ちじょうひょうていき, chijouhyouteiki] (n) (artillery) theodolite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 artillery
   n 1: large but transportable armament [syn: {artillery}, {heavy
      weapon}, {gun}, {ordnance}]
   2: an army unit that uses big guns [syn: {artillery}, {artillery
     unit}]
   3: a means of persuading or arguing; "he used all his
     conversational weapons" [syn: {weapon}, {artillery}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top