ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arrear

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arrear-, *arrear*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrears(n) เงินค้างชำระ, See also: หนี้ค้างชำระ, Syn. unpaid debts, outstanding debts, arrearage
arrearage(n) เงินค้างชำระ, See also: หนี้ค้างชำระ, Syn. unpaid debts, outstanding debts, arrears

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrear(อะเรียร์') n. เงินค้างชำระ,ภาวะที่ล่าช้า,งานที่คั่งค้าง,สิ่งที่ค้างอยู่ (pl. arrears)
arrearage(อะเรีย'เรจฺ) n. ภาวะที่ล่าช้า,ภาวะที่คั่งค้าง,สิ่งที่เก็บสำรอง

English-Thai: Nontri Dictionary
arrears(n) หนี้สิน,งานที่ค้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arrearages; arrearsเงินที่ค้างชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrearsเบี้ยประกันภัยเกินกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrears of interestดอกเบี้ยที่ค้างชำระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrears; arrearagesเงินที่ค้างชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arrearA few days would have been excusable but you are in arrears for 10 days.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้างชำระ[khāng chamra] (v, exp) EN: be in arrears ; be behind in payment
ค้างค่าเช่า[khāng khāchao] (v, exp) EN: be in arrears with one's rent
คั่งค้าง[khangkhang] (adj) EN: outstanding ; unsettled ; unpaid ; unfinished ; overdue ; behind schedule ; in arrears
เงินค้างชำระ[ngoen khāng chamra] (n, exp) EN: arrears ; unpaid debts ; outstanding debts ; arrearage
ผิดนัดไม่ชำระ[phit nat mai chamra] (v, exp) EN: be in arrears ; default on one's payments

CMU English Pronouncing Dictionary
ARREARS ER0 IH1 R Z
ARREARAGE ER0 IY1 R IH0 JH
ARREARAGES ER0 IH1 R IH0 JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arrears (n) ˈərˈɪəʳz (@1 r i@1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
延滞[えんたい, entai] (n,vs,adj-no) arrears; (being) overdue; delay (e.g. in payment); procrastination; (P) [Add to Longdo]
延滞金[えんたいきん, entaikin] (n) arrears; late fee; delinquent account charge [Add to Longdo]
延滞税[えんたいぜい, entaizei] (n) taxes in arrears [Add to Longdo]
延滞利子[えんたいりし, entairishi] (n) interest in arrears [Add to Longdo]
延滞料[えんたいりょう, entairyou] (n) arrears; late fee; delinquent account charge [Add to Longdo]
家賃を溜める[やちんをためる, yachinwotameru] (exp,v1) to let the rent fall into arrears [Add to Longdo]
税金滞納[ぜいきんたいのう, zeikintainou] (n) tax arrears; failure to pay tax [Add to Longdo]
停滞[ていたい, teitai] (n,vs) stagnation; tie-up; congestion; retention; accumulation; falling into arrears; (P) [Add to Longdo]
払い残り[はらいのこり, harainokori] (n) balance due; arrears [Add to Longdo]
未納者[みのうしゃ, minousha] (n) person in arrears; (tax) defaulter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top