ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arranged

ER0 EY1 N JH D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arranged-, *arranged*, arrang, arrange
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arranged total lossความเสียหายสิ้นเชิงตามตกลง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arrangedA travel agent arranged everything for our trip.
arrangedBecause of Linda's outstanding grades last semester, I have arranged for her to visit Europe.
arrangedEvery evening after school we met in his back garden and arranged Indian battles.
arrangedEverything is all arranged.
arrangedHe arranged that piano music for the violin.
arrangedI arranged catering for tomorrow's party.
arrangedI arranged that a car should meet you at the airport.
arrangedI arranged that he be admitted to a good hospital.
arrangedI arranged the business with Mr Brown.
arrangedI have arranged for Bill to meet Ann tomorrow.
arrangedI'm engaged tomorrow, so I've arranged for someone else to take my place.
arrangedIn the first place the meeting was arranged for next Saturday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลดหลั่น(v) arranged by tiers, See also: arranged by stages, Example: สวนอังกฤษจะมีต้นไม้ลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆ, Thai Definition: ต่ำเป็นชั้นๆ, ตามลำดับชั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรียง[rīeng] (v) EN: line up ; arrange ; list ; sort ; be arranged ; stand in a row ; place in a row ; file ; put in order ; organize ; order  FR: arranger ; ordonner ; aligner
เรียงลำดับไหล่[rīeng lamdap lai] (v, exp) EN: be arranged in order of height
เรียงราย[rīengrāi] (adv) EN: orderly ; well-arranged ; in good order ; tidily  FR: en ordre
สละสลวย[salasalūay] (v) EN: be beautiful ; be elegant ; be graceful ; be fine ; be well-arranged ; be smooth
ฐานานุกรม[thānānukrom] (n) EN: order of precedence in the religious hierarchy ; list of names arranged in order of rank

CMU English Pronouncing Dictionary
ARRANGED ER0 EY1 N JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arranged (v) ˈərˈɛɪnʤd (@1 r ei1 n jh d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
娃娃亲[wá wa qīn, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄑㄧㄣ, / ] arranged betrothal of minors, #78,923 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verabredungsdaten {pl}arranged data [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
やらせ[yarase] (n) (1) faked situation; (2) prearranged performances [Add to Longdo]
韻書[いんしょ, insho] (n) Chinese dictionary arranged by finals [Add to Longdo]
夏館[なつやかた, natsuyakata] (n) villa arranged appropriately for summer; mansion arranged appropriately for summer [Add to Longdo]
夏座敷[なつざしき, natsuzashiki] (n) (See 襖・ふすま,障子) room arranged for the summer (by removing screens and doors to improve air flow) [Add to Longdo]
画引;画引き[かくびき, kakubiki] (n) arranged by strokes [Add to Longdo]
見合い結婚;見合結婚[みあいけっこん, miaikekkon] (n) arranged marriage [Add to Longdo]
済み;済(io)[ずみ;すみ, zumi ; sumi] (n-suf,n) (pronounced ずみ only when a suffix) arranged; taken care of; settled; completed [Add to Longdo]
三つ巴[みつどもえ, mitsudomoe] (n) (1) 3 fat-comma shapes arranged to form a circle; (2) (abbr) 3-way struggle (wrestling, etc.) [Add to Longdo]
事と成る[こととなる, kototonaru] (exp,v5r) (uk) it has been decided (so) that; it has been arranged (so) that [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arranged
   adj 1: disposed or placed in a particular kind of order; "the
       carefully arranged chessmen"; "haphazardly arranged
       interlobular septa"; "comfortable chairs arranged around
       the fireplace" [syn: {arranged}, {ordered}] [ant:
       {disarranged}]
   2: planned in advance; "an arranged marriage"
   3: deliberately arranged for effect; "one of those artfully
     staged photographs" [syn: {arranged}, {staged}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top