ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arraignment

ER0 EY1 N M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arraignment-, *arraignment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arraignment(n) การกล่าวหา, Syn. accusation, blame

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arraignment(อะเรน'เมินทฺ) n. การกล่าวหา,การนำตัวมาขึ้นศาล,ภาวะที่ถูกกล่าวหาหรือถูกนำตัวมาขึ้นศาล

English-Thai: Nontri Dictionary
arraignment(n) การออกหมายเรียกตัว,การฟ้องร้อง,การกล่าวหา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arraignmentการฟ้องกล่าวโทษ, การนำตัวขึ้นศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฟ้องศาล[kān føng sān] (n, exp) EN: indictment ; arraignment

CMU English Pronouncing Dictionary
ARRAIGNMENT ER0 EY1 N M AH0 N T
ARRAIGNMENTS ER0 EY1 N M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arraignment (n) ˈərˈɛɪnmənt (@1 r ei1 n m @ n t)
arraignments (n) ˈərˈɛɪnmənts (@1 r ei1 n m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アレインメント[areinmento] (n) arraignment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  arraignment
      n 1: a legal document calling someone to court to answer an
           indictment

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top