ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

armourer

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -armourer-, *armourer*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armourern. ผู้สร้างและซ่อมแซมอาวุธ, ทหารฝ่ายสรรพาวุธ, ผู้ผลิตอาวุธ

English-Thai: Nontri Dictionary
armourer(n) ผู้สร้างอาวุธ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
armourer (n) ˈaːmərər (aa1 m @ r @ r)
armourers (n) ˈaːmərəz (aa1 m @ r @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
甲冑師[かっちゅうし, kacchuushi] (n) armorer; armourer [Add to Longdo]
函人[かんじん, kanjin] (n) armorer; armourer [Add to Longdo]
兵器工[へいきこう, heikikou] (n) armorer; armourer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 armourer
   n 1: a worker skilled in making armor or arms; "a sword made by
      a famous English armorer" [syn: {armorer}, {armourer}]
   2: an enlisted man responsible for the upkeep of small arms and
     machine guns etc. [syn: {armorer}, {armourer}, {artificer}]
   3: a manufacturer of firearms [syn: {armorer}, {armourer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top