ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

armistice

AA1 R M AH0 S T AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -armistice-, *armistice*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
armistice(n) การพักรบ, See also: การสงบศึกชั่วคราว, การหยุดรบชั่วคราว, Syn. temporary peace, cease-fire, truce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armistice(อาร์'มิทิส) n. การสงบศึกชั่วคราว,การพักรบ,การหยุดรบ, Syn. cease-fire, truce

English-Thai: Nontri Dictionary
armistice(n) การสงบศึก,การหยุดรบ,การพักรบ,การหย่าศึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
armisticeการสงบศึก (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
armisticeการสงบศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พักรบ[phak rop] (v, exp) EN: declare a truce ; declare an armistice  FR: déclarer une trêve ; arrêter les hostilités
สงบศึก[sa-ngop seuk] (n, prop) EN: armistice ; cease fighting  FR: armistice [m] ; cessez-le-feu [m] ; trêve [f]
สัญญาสงบศึก[sanyā sa-ngop seuk] (n, exp) FR: armistice [m]
วันสิ้นสุดสงคราม[wan sinsut songkhrām] (n, exp) EN: Armistice Day  FR: armistice [m] ; L'Armistice

CMU English Pronouncing Dictionary
ARMISTICE AA1 R M AH0 S T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
armistice (n) ˈaːmɪstɪs (aa1 m i s t i s)
armistices (n) ˈaːmɪstɪsɪz (aa1 m i s t i s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
停战[tíng zhàn, ㄊㄧㄥˊ ㄓㄢˋ, / ] armistice; cease fire, #16,044 [Add to Longdo]
休战[xiū zhàn, ㄒㄧㄡ ㄓㄢˋ, / ] armistice, #34,037 [Add to Longdo]
停战日[tíng zhàn rì, ㄊㄧㄥˊ ㄓㄢˋ ㄖˋ, / ] Armistice Day [Add to Longdo]
终战日[zhōng zhàn rì, ㄓㄨㄥ ㄓㄢˋ ㄖˋ, / ] armistice day; cf Japan's surrender in WWII on 15th August 1945 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーミスティス[a-misuteisu] (n) armistice [Add to Longdo]
休戦[きゅうせん, kyuusen] (n,vs) truce; armistice; (P) [Add to Longdo]
休戦会談[きゅうせんかいだん, kyuusenkaidan] (n) armistice conference [Add to Longdo]
休戦記念日[きゅうせんきねんび, kyuusenkinenbi] (n) Armistice Day [Add to Longdo]
休戦条約[きゅうせんじょうやく, kyuusenjouyaku] (n) armistice treaty [Add to Longdo]
停戦[ていせん, teisen] (n,vs) armistice; ceasefire; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 armistice
   n 1: a state of peace agreed to between opponents so they can
      discuss peace terms [syn: {armistice}, {cease-fire},
      {truce}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top