ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aristotle

EH1 R AH0 S T AA2 T AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aristotle-, *aristotle*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aristotle(อา'ริสทอทเทิล) n. นักปราชญ์กรีกเป็นลูกศิษย์ของ Plato และเป็นอาจารย์ของอเลคซานเดอร์มหาราช (Greek philosopher)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Aristotle's causeเหตุของอาริสโตเติล, ปัจจัยของอาริสโตเติล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aristotle Onassis was like this.อริสโตเติล Onassis เป็นเช่นนี้ The Birdcage (1996)
Now, remember, Newton realized that Aristotle was wrong and force was not necessary to maintain motion.เอาละจำได้ไหมนิวตันรู้ว่า อริสโตเติลคิดผิด ว่าแรงกระทำไม่ใช่ตัว ทำให้การเคลื่อนไหวคงอยู่ The Gorilla Experiment (2009)
Let me guess, you're also reading the collective works of Aristotle and jamming with Yo-Yo Ma.ขอเดานะ คุณยังไปอ่านงานเขียนของอริสโตเติลด้วยสินะ แถมไปคอนเสิร์ตเชลโล่ของโยโยมาด้วย I Want You Back (From the Dead) (2011)
Then... what is Aristotle doing on the bottom row?แล้ว อริสโตเติลทำอะไรอยู่บนแถวล่าง? Breaking the Code (2012)
Aristotle is exactly where he should be.อริสโตเติลอยู่ในที่ที่เขาควรอยู่ Breaking the Code (2012)
Derived from the Greed Lukeion, where Aristotle taught.ได้มาจากความโลภของลูเคียน ที่ซึ่งอริสโตเติลสอน The Corpse on the Canopy (2013)
Do they not read Aristotle where you come from?พวกเขาไม่ได้อ่าน อริสโตเติลที่คุณมาจากไหน? Standing Up in the Milky Way (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
ARISTOTLE EH1 R AH0 S T AA2 T AH0 L
ARISTOTLE'S EH1 R AH0 S T AA2 T AH0 L Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚里士多德[Yà lǐ shì duō dé, ㄧㄚˋ ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄉㄨㄛ ㄉㄜˊ, / ] Aristotle (384-322 BC), Greek philosopher, #46,217 [Add to Longdo]
亚里斯多德[Yà lǐ sī duō dé, ㄧㄚˋ ㄌㄧˇ ㄙ ㄉㄨㄛ ㄉㄜˊ, / ] Aristotle (philosopher), #113,125 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アリストテレスの提灯[アリストテレスのちょうちん, arisutoteresu nochouchin] (n) Aristotle's lantern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Aristotle
      n 1: one of the greatest of the ancient Athenian philosophers;
           pupil of Plato; teacher of Alexander the Great (384-322 BC)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top