ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arising

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arising-, *arising*, aris
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There must be no problems arising from the delivery. Do you hear me?ต้องไม่เกิดปัญหาอะไรจนวันประสูติ เข้าใจไหม Lee San, Wind of the Palace (2007)
Cause of death: injuries arising from gunshot wounds.ผมว่าถูกของเขา, ใช่ Edge of Darkness (2010)
Because for creationists, it means that the idea of evolution, life arising from chaos, contradicts the second law.เพราะว่าสำหรับนักคิดแล้ว หมายถึงความคิดเรื่องการวิวัฒนาการ ที่ว่าชีวิตเติบโต มาจากความสับสนวุ่นวาย นั้น ขัดแย้งกับกฎข้อที่สอง Get Gellar (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arisingI'm afraid of discord arising with my husband so I'm turning a blind eye to his mistress.

CMU English Pronouncing Dictionary
ARISING ER0 AY1 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arising (v) ˈərˈaɪzɪŋ (@1 r ai1 z i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
開音[かいおん, kaion] (n) long "o" vowel arising from combination of the "a" and "u" sounds [Add to Longdo]
開口音[かいこうおん, kaikouon] (n) (1) (of Chinese) pronunciation of kanji without a medial between the initial consonant and center vowel; (2) (of Japanese) the long "o" vowel arising from combination of the "a" and "u" sounds [Add to Longdo]
議論百出[ぎろんひゃくしゅつ, gironhyakushutsu] (n) diverse arguments arising in great numbers [Add to Longdo]
合音[ごうおん, gouon] (n) long "o" vowel arising from combination of the "o" and "u" or "e" and "u" sounds [Add to Longdo]
合口音[ごうこうおん, goukouon] (n) (1) (of Chinese) pronunciation of kanji with a medial between the initial consonant and center vowel; (2) (of Japanese) the long "o" vowel arising from combination of the "o" and "u" or "e" and "u" sounds [Add to Longdo]
十二縁起説[じゅうにえんぎせつ, juuniengisetsu] (n) {Buddh} Buddhist theory of the twelve-fold chain of causation, interdependent origination and co-dependent arising (San [Add to Longdo]
小篆[しょうてん, shouten] (n) (See 六体) small seal script (arising during China's Warring States period) [Add to Longdo]
是生滅法[ぜしょうめっぽう, zeshoumeppou] (exp) {Buddh} the law of arising and ceasing; the law of creation and destruction [Add to Longdo]
内発的[ないはつてき, naihatsuteki] (adj-na) intristic (psychology); spontaneous; arising from within; voluntary [Add to Longdo]
不生不滅[ふしょうふめつ, fushoufumetsu] (n) {Buddh} (See 生滅) neither arising nor ceasing [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top