ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

argus-eyed

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -argus-eyed-, *argus-eyed*, argus-ey, argus-eye
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
argus-eyedระมัดระวัง, ตาคมกริบ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Argus-eyed (j) ˈaːgəs-aɪd (aa1 g @ s - ai d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 argus-eyed
   adj 1: having very keen vision; "quick-sighted as a cat" [syn:
       {argus-eyed}, {hawk-eyed}, {keen-sighted}, {lynx-eyed},
       {quick-sighted}, {sharp-eyed}, {sharp-sighted}]
   2: carefully observant or attentive; on the lookout for possible
     danger; "a policy of open-eyed awareness"; "the vigilant eye
     of the town watch"; "there was a watchful dignity in the
     room"; "a watchful parent with a toddler in tow" [syn:
     {argus-eyed}, {open-eyed}, {vigilant}, {wakeful}]ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

argus ( AA1 R G AH0 S)-eyed ( AY1 D)

 


  

 
argus
 • (อาร์'กัส) n. ยักษ์ 100 ตาในนิยายกรีก, ผู้สังเกต, ผู้ที่ระมัดระวัง a giant with 100 eyes [Hope]
 • /AA1 R G AH0 S/ [CMU]
 • (n) /'aːgəs/ [OALD]
eyed
 • /AY1 D/ [CMU]
 • (v) /'aɪd/ [OALD]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Argus, argues, Argos, aegis, Argus's, arguers, Argo's, argosy, augurs, Ag's, ages, arcs, arks, ergs, Angus, argue, Arius, Artus, Ark's, Aug's, arc's, ark's, erg's, urges, age's, Aggi's, Aggy's, Augy's, orgy's, ague's, arguer's, augur's *

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top