ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

argus

AA1 R G AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -argus-, *argus*, argu
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
argus(อาร์'กัส) n. ยักษ์ 100 ตาในนิยายกรีก, ผู้สังเกต, ผู้ที่ระมัดระวัง a giant with 100 eyes
argus-eyedระมัดระวัง, ตาคมกริบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกหว้า[nok wā] (n) EN: Great Argus  FR: Argus géant [m]
ปลาหมอช้างเหยียบ[plā møchāngyīep] (n, exp) EN: Scatophagus argus

CMU English Pronouncing Dictionary
ARGUS AA1 R G AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Argus (n) ˈaːgəs (aa1 g @ s)
Arguses (n) ˈaːgəsɪz (aa1 g @ s i z)
Argus-eyed (j) ˈaːgəs-aɪd (aa1 g @ s - ai d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Argusaugen {pl} | etw. mit Argusaugen beobachteneagle-eyes | to watch sth. like a hawk [Add to Longdo]
Argusfasan {m} [ornith.]Great Argus Pheasant [Add to Longdo]
Argusnachtschwalbe {f} [ornith.]Spotted Nightjar [Add to Longdo]
Glanzkopf-Ameisenvogel {m} [ornith.]Argus Bare-eye [Add to Longdo]
Argusfisch {m} (Scatophagus argus) [zool.]spotted scat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオノメハタ[aonomehata] (n) peacock grouper (Cephalopholis argus) [Add to Longdo]
カムルチー;カムルチイ[kamuruchi-; kamuruchii] (n) (See 雷魚) northern snakehead (species of fish, Channa argus) (kor [Add to Longdo]
グリーン・スキャット;グリーンスキャット[guri-n . sukyatto ; guri-nsukyatto] (n) (See 黒星饅頭鯛) green scat (green morph of the spotted scat, Scatophagus argus) [Add to Longdo]
スキャットファーガー[sukyattofa-ga-] (n) (See 黒星饅頭鯛) spotted scat (Scatophagus argus) [Add to Longdo]
スポッテッドスキャット[supotteddosukyatto] (n) (See 黒星饅頭鯛) spotted scat (Scatophagus argus) [Add to Longdo]
ヒャクメオオトカゲ[hyakumeootokage] (n) Argus monitor (Varanus panoptes, species of carnivorous monitor lizard found in northern Australia and southern New Guinea); yellow-spotted monitor [Add to Longdo]
レッド・スキャット;レッドスキャット[reddo . sukyatto ; reddosukyatto] (n) (See 黒星饅頭鯛) red scat (red morph of the spotted scat, Scatophagus argus) [Add to Longdo]
黒星饅頭鯛[くろほしまんじゅうだい;クロホシマンジュウダイ, kurohoshimanjuudai ; kurohoshimanjuudai] (n) (uk) spotted scat (Scatophagus argus, species of Indo-Pacific scat which occurs in green and red morphs); green scat; red scat [Add to Longdo]
雷魚[らいぎょ;ライヒー;ライヒイ, raigyo ; raihi-; raihii] (n) (1) (See 台湾泥鰌) blotched snakehead (species of fish, Channa maculata); (2) (らいぎょ only) (See カムルチー) northern snakehead (species of fish, Channa argus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Argus
   n 1: (Greek mythology) a giant with 100 eyes; was guardian of
      the heifer Io and was slain by Hermes
   2: large brilliantly patterned East Indian pheasant [syn:
     {argus}, {argus pheasant}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top