ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

argumentative

AA2 R G Y AH0 M EH1 N T AH0 T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -argumentative-, *argumentative*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
argumentative(adj) ที่เกี่ยวกับการโต้แย้ง, Syn. controversial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
argumentative(อาร์กิวเมนเท'ทิฟว) adj. ชอบโต้เถียง,เกี่ยวกับโต้เถียง,ขัดแย้ง, Syn. disputatious, contentious, Ant. amenable

English-Thai: Nontri Dictionary
argumentative(adj) ชอบโต้แย้ง,ชอบโต้เถียง,ชอบเถียง,ชอบขัดแย้ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้า(n) argumentative woman, Syn. แม่ร้า, Thai Definition: หญิงที่จัดจ้าน

CMU English Pronouncing Dictionary
ARGUMENTATIVE AA2 R G Y AH0 M EH1 N T AH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
argumentative (j) ˌaːgjumˈɛntətɪv (aa2 g y u m e1 n t @ t i v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiáo, ㄐㄧㄠˊ, / ] argumentative; contentious, #12,058 [Add to Longdo]
杠头[gàng tóu, ㄍㄤˋ ㄊㄡˊ, / ] argumentative man; chief coffin-bearer (arch.) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
理屈っぽい[りくつっぽい, rikutsuppoi] (adj-i) argumentative [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 argumentative
   adj 1: given to or characterized by argument; "an argumentative
       discourse"; "argumentative to the point of being
       cantankerous"; "an intelligent but argumentative child"
       [ant: {unargumentative}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top