ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ardour

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ardour-, *ardour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ardour(n) อารมณ์ที่รุนแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ardour(อาร์'เดอะ) n. ความเร่าร้อน, ความกระตือรือร้น (fervour,zeal, passion)

English-Thai: Nontri Dictionary
ardour(n) ความรุ่มร้อน,ความขวนขวาย,ความกระตือรือร้น

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ardour (n) ˈaːdər (aa1 d @ r)
ardours (n) ˈaːdəz (aa1 d @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーダー[a-da-] (n) ardor; ardour [Add to Longdo]
鋭気[えいき, eiki] (n) courage; ardour; high spirits [Add to Longdo]
気込み[きごみ, kigomi] (n) enthusiasm; ardour; zeal [Add to Longdo]
気勢[きせい, kisei] (n) fervour; fervor; vigour; vigor; ardour; spirit; (P) [Add to Longdo]
血気[けっき, kekki] (n) vigor; ardor; ardour; vigour [Add to Longdo]
熱情[ねつじょう, netsujou] (n,adj-no) ardour [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ardour
   n 1: a feeling of strong eagerness (usually in favor of a person
      or cause); "they were imbued with a revolutionary ardor";
      "he felt a kind of religious zeal" [syn: {ardor}, {ardour},
      {elan}, {zeal}]
   2: intense feeling of love [syn: {ardor}, {ardour}]
   3: feelings of great warmth and intensity; "he spoke with great
     ardor" [syn: {ardor}, {ardour}, {fervor}, {fervour},
     {fervency}, {fire}, {fervidness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top