ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

archangel

AA2 R K EY1 N JH AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -archangel-, *archangel*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archangel(อาร์ค'เอนเจิล) n. ทูตสวรรค์ชั้นหัวหน้า,ประมุขทูตสวรรค์,สมุนไพรชนิดหนึ่ง. -archangelic (al) adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
archangel(n) หัวหน้าเทวทูต,หัวหน้าทูตสวรรค์,ประมุขทูตสวรรค์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Archangel(n) อัครทูตสวรรค์, See also: angel

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHANGEL AA2 R K EY1 N JH AH0 L
ARCHANGELS AA2 R K EY1 N JH AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
archangel (n) ˈaːkɛɪnʤl (aa1 k ei n jh l)
archangels (n) ˈaːkɛɪnʤlz (aa1 k ei n jh l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アークエンジェル[a-kuenjieru] (n) archangels [Add to Longdo]
アンゼリカ;アンジェリカ;アンゲリカ[anzerika ; anjierika ; angerika] (n) angelica (any herb of the genus Angelica, esp. garden angelica, Angelica archangelica) [Add to Longdo]
大天使[だいてんし, daitenshi] (n) archangel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 archangel
   n 1: an angel ranked above the highest rank in the celestial
      hierarchy
   2: a biennial cultivated herb; its stems are candied and eaten
     and its roots are used medicinally [syn: {garden angelica},
     {archangel}, {Angelica Archangelica}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top