ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arbovirus

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arbovirus-, *arbovirus*, arboviru
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arbovirus(อาร์บะไว'รัส) n. ชื่อเชื้อไวรัสที่มีแมลง เป็นพาหะนำโรคสมองอักเสบ, ไข้เหลือง, dengue fever

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arbovirusอาร์โบไวรัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arbovirus Infectionsอาร์โบไวรัส, การติดเชื้อ [การแพทย์]
Arbovirusesอาร์โบไวรัส, ไวรัสที่มีแมลงเป็นพาหะ, กลุ่มอาร์โบไวรัส [การแพทย์]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
节肢介体病毒[jié zhī jiè tǐ bìng dú, ㄐㄧㄝˊ ㄓ ㄐㄧㄝˋ ㄊㄧˇ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, / ] arbovirus [Add to Longdo]
虫媒病毒[chóng méi bìng dú, ㄔㄨㄥˊ ㄇㄟˊ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, / ] arbovirus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arbovirus
   n 1: a large heterogeneous group of RNA viruses divisible into
      groups on the basis of the virions; they have been
      recovered from arthropods, bats, and rodents; most are
      borne by arthropods; they are linked by the epidemiologic
      concept of transmission between vertebrate hosts by
      arthropod vectors (mosquitoes, ticks, sandflies, midges,
      etc.) that feed on blood; they can cause mild fevers,
      hepatitis, hemorrhagic fever, and encephalitis [syn:
      {arbovirus}, {arborvirus}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top