ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arboretum

AA2 R B ER0 IY1 T AH0 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arboretum-, *arboretum*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arboretum(อาร์บะรี'ทัม) n., (pl. -tums,-ta) สวนพฤกษชาติ,วนอุทยาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arboretumสวนรุกขชาติ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arboretumsสวนรุกขชาติ [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARBORETUM AA2 R B ER0 IY1 T AH0 M

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
植物园[zhí wù yuán, ㄓˊ ㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] arboretum; botanical gardens, #25,877 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  arboretum
      n 1: a facility where trees and shrubs are cultivated for
           exhibition [syn: {arboretum}, {botanical garden}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top