ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arboreous

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arboreous-, *arboreous*, arboreou
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arboreous(อาร์บอ'เรียส) adj. ปกคลุมไปด้วยต้นไม้,คล้ายต้นไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arboreousทรงไม้ต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arboreous
   adj 1: inhabiting or frequenting trees; "arboreal apes" [syn:
       {arboreal}, {arboreous}, {tree-living}] [ant:
       {nonarboreal}]
   2: abounding in trees; "an arboreous landscape"; "violets in
     woodsy shady spots"; "a woody area near the highway" [syn:
     {arboraceous}, {arboreous}, {woodsy}, {woody}]
   3: resembling a tree in form and branching structure;
     "arborescent coral found off the coast of Bermuda";
     "dendriform sponges" [syn: {arboreal}, {arboreous},
     {arborescent}, {arboresque}, {arboriform}, {dendriform},
     {dendroid}, {dendroidal}, {treelike}, {tree-shaped}]

  

 
arboreous
 • (อาร์บอ'เรียส) adj. ปกคลุมไปด้วยต้นไม้,คล้ายต้นไม้ [Hope]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
arbores, arbors, arbor's, amorous, laborious, Albireo's, barbarous, arboreal, armorers, Aubree's, Aubrey's, Atreus, armories, armorer's, Aubrie's, bores, borrows, Aurore's, arbutus, Ambros, Boreas, arrows, borers, Azores, abodes, aborts, adores, laborers, tuberous, abbrevs, arrears, borer's, bureaus, Adore's, abode's, adorers, fibrous, laborer's, odorous, Aubry's, Abeu's, Boru's, arrow's, Adoree's, Arturo's, adorer's, armory's, Alberio's, Auberon's, Ambros's, Boreas's, bureau's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top