ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aqueduct

AE1 K W AH0 D AH2 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aqueduct-, *aqueduct*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aqueduct(แอค'คิวดัคทฺ) n. ท่อน้ำ,ท่อระบายน้ำ,สะพานท่อน้ำ,ทางระบายน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
aqueduct(n) ท่อระบายน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aqueductลำรางส่งน้ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aqueduct, cerebralท่อน้ำสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
aqueductaqueduct, อาคารลำเลียงน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Aqueduct of Sylviusอเควดักท์ของซีสเวียส [การแพทย์]
Aqueductulesรูปวงแหวน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
aqueduct[อา-ควา-ดัค] (n) สะพานส่งน้ำ หมายถึงสะพานหรือทางที่ใช้ในการขนส่งน้ำ—แทนที่จะขนส่งทางถนนหรือทางรถไฟ—ที่ข้ามช่องเขา (en.wikipedia.org/wiki/Aqueduct)

CMU English Pronouncing Dictionary
AQUEDUCT AE1 K W AH0 D AH2 K T
AQUEDUCTS AE1 K W AH0 D AH2 K T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aqueduct (n) ˈækwɪdʌkt (a1 k w i d uh k t)
aqueducts (n) ˈækwɪdʌkts (a1 k w i d uh k t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水道[shuǐ dào, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄠˋ, ] aqueduct, #22,609 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aquädukt {n} | Aquädukte {pl}aqueduct | aqueducts [Add to Longdo]
Wasserleitung {f} | Wasserleitungen {pl}aqueduct | aqueducts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アキダクト;アクウダクト;アクウィダクト[akidakuto ; akuudakuto ; akuuidakuto] (n) aqueduct [Add to Longdo]
水路[すいろ, suiro] (n) (1) waterway; canal; channel; (2) aqueduct; conduit; (P) [Add to Longdo]
導水管[どうすいかん, dousuikan] (n) conduit; water pipe; aqueduct [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  aqueduct
      n 1: a conduit that resembles a bridge but carries water over a
           valley

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top