ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aquanaut

AA1 K W AH0 N AA2 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aquanaut-, *aquanaut*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aquanaut(แอด'วานอท) n. นักสำรวจใต้ทะเล, นักประดาน้ำ (skin diver)

English-Thai: Nontri Dictionary
aquanaut(n) นักประดาน้ำ,นักสำรวจใต้ทะเล

CMU English Pronouncing Dictionary
AQUANAUT AA1 K W AH0 N AA2 T
AQUANAUTS AA1 K W AH0 N AA2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aquanaut (n) ˈækwənɔːt (a1 k w @ n oo t)
aquanauts (n) ˈækwənɔːts (a1 k w @ n oo t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクアノート[akuano-to] (n) aquanaut [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aquanaut
   n 1: an underwater swimmer equipped with a face mask and foot
      fins and either a snorkel or an air cylinder [syn: {skin-
      diver}, {aquanaut}]
   2: a skilled worker who can live in underwater installations and
     participate in scientific research [syn: {aquanaut},
     {oceanaut}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top