ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aquamarine

AA2 K W AH0 M ER0 IY1 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aquamarine-, *aquamarine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aquamarine(n) สีเขียวน้ำเงินอ่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aquamarine(แอคควะมะรีน') n. พลอยเขียวน้ำเงินอ่อน,สีเขียวน้ำเงินอ่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
aquamarine(n) สีน้ำเงินเขียวอ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aquamarineอะความารีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลอยสีเขียวอ่อน[phløi sī khīo øn] (n, exp) EN: aquamarine

CMU English Pronouncing Dictionary
AQUAMARINE AA2 K W AH0 M ER0 IY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aquamarine (n) ˌækwəmərˈiːn (a2 k w @ m @ r ii1 n)
aquamarines (n) ˌækwəmərˈiːnz (a2 k w @ m @ r ii1 n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクアマリン;アクアマリーン[akuamarin ; akuamari-n] (n) aquamarine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aquamarine
   n 1: a transparent variety of beryl that is blue green in color
   2: a shade of blue tinged with green [syn: {greenish blue},
     {aqua}, {aquamarine}, {turquoise}, {cobalt blue}, {peacock
     blue}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top