ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aqua

AE1 K W AH0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aqua-, *aqua*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aqua(n) น้ำ, Syn. water
aqua(adj) สีน้ำทะเล, Syn. bluish-green
aqua(prf) น้ำ
aquatic(adj) เกี่ยวกับน้ำ, See also: ซึ่งอาศัยน้ำ, Syn. watery, aqueous
aquatic(adj) ที่เกี่ยวกับทะเล, Syn. marine, oceanic, saltwater
aquatic(adj) ที่ใช้ชีวิตอยู่ในน้ำ, See also: ที่มีชีวิตอยู่ในน้ำ
aquatic(n) พืชหรือสัตว์น้ำ
aquarium(n) ตู้ปลา, Syn. artificial pond, fishbowl, fish tank
aquarium(n) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, See also: สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับคนดู
Aquarius(n) ราศีกุมภ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aqua(แอค'ควา) n., (pl. aquae,aquas) น้ำ
aqua ammoniaน้ำแอมโมเนีย, Syn. ammonia
aqua ammoniaeน้ำแอมโมเนีย, Syn. ammonia
aqua regia(-รี'เจีย) n. ของเหลวที่ประกอบด้วยในตริกแอซิดหนึ่งส่วนและกรดเกลือ 3-4 ส่วน ใช้ละลายทองและแพลทินัม (nitrohydrochloric acid)
aqua relle(แอค'วะเรล) n. สีน้ำ, -aquarellist n. (water colour)
aqua vitae(-ไว'ที) แอลกอฮอล์, เหล้า
aqua-lung(แอด'วะลัง) n. เครื่องหายใจใต้น้ำที่ติดตัวนักประดาน้ำ (..to breathe under water)
aquacade(แอด'วะเคด) n. การแสดงทางน้ำ (ว่ายน้ำ ดำน้ำและมักมีดนตรี) (aquatic exhibition)
aquaculture(แอด'ควะคัลเชอะ) n. การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ใต้น้ำ, เกษตรกรรมใต้น้ำ., Syn. aquiculture
aquamarine(แอคควะมะรีน') n. พลอยเขียวน้ำเงินอ่อน,สีเขียวน้ำเงินอ่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
aqua(n) น้ำ
aquamarine(n) สีน้ำเงินเขียวอ่อน
aquanaut(n) นักประดาน้ำ,นักสำรวจใต้ทะเล
aquarium(n) สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำ,บ่อเลี้ยงปลา
aquatic(adj) เกี่ยวกับน้ำ
aquatics(n) กีฬาทางน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aquacultural insuranceการประกันภัยสัตว์น้ำ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aquadagสารเคลือบเร่งประจุบวก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aquamarineอะความารีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aquaplaningการไถลบนพื้นเปียก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aquaticในน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aquatic plant; hydrophyteพืชน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aquatint๑. กลวิธีพิมพ์อย่างสีน้ำ๒. ภาพพิมพ์อย่างสีน้ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aquatint mezzotint๑. กลวิธีพิมพ์มัชฌิมรงค์อย่างสีน้ำ๒. ภาพพิมพ์มัชฌิมรงค์อย่างสีน้ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aqua Regiaกรดกัดทอง, อะควารีเจีย [การแพทย์]
Aquacultureการเพาะเลี้ยงในน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aquacultureการเพาะเลี้ยงในน้ำ [TU Subject Heading]
Aquacultureการเพาะเลี้ยงในน้ำ, Example: การเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์เพื่อเป็นแหล่ง อาหารและโปรตีน สำหรับสัตว์ และมนุษย์ มักใช้น้ำเสียเป็นแหล่งอาหารในการเพาะเลี้ยงซึ่งอาจมีปัญหา ด้านสาธารณสุขตามมา [สิ่งแวดล้อม]
Aquaculture industryอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงในน้ำ [TU Subject Heading]
Aquametry, Determination ofการวิเคราะห์หาปริมาณน้ำ [การแพทย์]
Aquarium fish farmingการเลี้ยงปลาตู้ [TU Subject Heading]
Aquarium fishesปลาตู้ [TU Subject Heading]
Aquarium plantsพืชน้ำประดับตู้ปลา [TU Subject Heading]
Aquariumsตู้เลี้ยงสัตว์น้ำ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
aquaponicเกษตรผสมผสานพึ่งพากัน ปลูกพืช เลี้ยงปลา แบบพึ่งพาซึ่งกันและกัน
aquaponic(n) เกษตรผสมผสานแบบพึ่งพาซึ่งกันและกัน เช่น ปลูกพืช ให้เป็นอาหารปลา ปลาขี้ใส่ลงในน้ำกลายเป็นปุ๋ยให้กับพืช

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aquaCan you show me the way to the aquarium?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องประดาน้ำ(n) diving apparatus, See also: aqualung, scuba, Syn. อุปกรณ์ประดาน้ำ, เครื่องดำน้ำ
พืชน้ำ(n) aquatic plant, See also: hydrophyte, Ant. พืชบก, Example: ปลาน้ำจืดส่วนใหญ่จะวางไข่ติดบนสาหร่ายและพืชน้ำ, Thai Definition: พืชที่เจริญเติบโตในน้ำ
ราศีกุมภ์(n) Aquarius, Syn. ีกุมภ์, Example: ชาวราศีตุลย์กับราศีกุมภ์ต่างเป็นเพื่อนที่ดี ต่างนำโชคลาภมาสู่กันและกัน, Thai Definition: ชื่อกลุ่มดาวรูปหม้อ เป็นราศีหนึ่งในจักรราศี, Notes: (บาลี)
สัตว์น้ำ(n) aquatic animals, Example: ปัจจุบันป่าชายเลนแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์จนเป็นที่พักพิงอาศัยของสัตว์น้ำเป็นจำนวนมาก
กุมภ์(n) Aquarius, Syn. ราศีกุมภ์, Example: ด้วยอุปนิสัยที่ชอบเข้าสังคมและชอบพบปะผู้คน ตัวบ้านของคนในราศีกุมภ์จึงเน้นเรื่องความสวยงามเป็นหลัก, Thai Definition: ชื่อกลุ่มดาวรูปหม้อ เป็นราศี 1 ในจักรราศี, Notes: (บาลี)
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(n) aquarium, Example: ฉันจะพาน้องไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่บางแสนพรุ่งนี้, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: สถานที่ซึ่งแสดงพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ รวบรวมไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
ตู้กระจก(n) glass cabinet, See also: aquarium, Example: เขาซื้อตู้กระจกพวกนี้มาด้วยราคาแพงมาก, Count Unit: ตู้, ใบ, หลัง, ลูก, Thai Definition: เครื่องใช้เก็บสิ่งของที่กรุกระจก บางทีหมายถึงตู้ที่มีกระจกเงา
ตู้ปลา(n) aquarium, Example: ในห้องนอนมีผ้าคลุมเตียงลายการ์ตูนสีสดเต็มผืน แถมมีตู้ปลายาวตลอดหัวเตียงเสียอีกด้วย, Count Unit: หลัง, ใบ, ตู้, Thai Definition: ตู้สำหรับใส่ปลา
สาหร่ายทะเล(n) aquatic weed, See also: algae, seaweed, Example: การเก็บสาหร่ายทะเลจัดเป็นการจับสัตว์น้ำ เพราะสาหร่ายทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่ง
สาหร่ายทะเล(n) aquatic weed, See also: algae, seaweed, Example: การเก็บสาหร่ายทะเลจัดเป็นการจับสัตว์น้ำ เพราะสาหร่ายทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่างปลา[āng plā] (n, exp) EN: aquarium  FR: aquarium [m]
บ่าว[bāo] (n) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge  FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
ลูกไล่[lūk lai] (n) EN: stooge ; flunky ; lackey ; underling  FR: laquais [m] ; sous-fifre [m]
ไม้น้ำ[māi nām] (n, exp) EN: aquatic plant ; water plant  FR: plante aquatique [f]
แมลงน้ำ[malaēng nām] (n, exp) EN: aquatic insect  FR: insecte aquatique [m]
นกอัญชันอกสีไพล[nok anchan ok sī phlai] (n, exp) EN: Water Rail  FR: Râle d'eau [m] ; Râle aquatique [m] ; Râle noir [m]
ผักบุ้ง[phakbung] (n) EN: swamp cabbage ; water convolvulus ; water spinach ; Water Morning Glory ; Aquatic Morning Glory ; Morning Glory  FR: liseron d'eau [m]
ภาพสีน้ำ[phāp sī nām] (n, exp) EN: watercolor  FR: aquarelle [f]
พืชน้ำ[pheūt nām] (n, exp) EN: aquatic plant ; hydrophyte  FR: plante aquatique [f]
พืชใต้น้ำ[pheūt tāinām] (n, exp) FR: plante aquatique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AQUA AE1 K W AH0
AQUA AA1 K W AH0
AQUATIC AH0 K W AE1 T IH0 K
AQUATIC AH0 K W AA1 T IH0 K
AQUARIUM AH0 K W EH1 R IY0 AH0 M
AQUARIST AH0 K W EH1 R IH0 S T
AQUANAUT AA1 K W AH0 N AA2 T
AQUALUNG AE1 K W AH0 L AH0 NG
AQUARIUS AH0 K W EH1 R IY0 AH0 S
AQUANAUTS AA1 K W AH0 N AA2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aquaria (n) ˈəkwˈɛəʳrɪəʳ (@1 k w e@1 r i@)
aquatic (j) ˈəkwˈætɪk (@1 k w a1 t i k)
aquavit (n) ˈækwəvɪt (a1 k w @ v i t)
Aquarius (n) ˈəkwˈɛəʳrɪəʳs (@1 k w e@1 r i@ s)
aqualung (n) ˈækwəlʌŋ (a1 k w @ l uh ng)
aquanaut (n) ˈækwənɔːt (a1 k w @ n oo t)
aquarium (n) ˈəkwˈɛəʳrɪəʳm (@1 k w e@1 r i@ m)
aquatint (n) ˈækwətɪnt (a1 k w @ t i n t)
aqualungs (n) ˈækwəlʌŋz (a1 k w @ l uh ng z)
aquanauts (n) ˈækwənɔːts (a1 k w @ n oo t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水产[shuǐ chǎn, ㄕㄨㄟˇ ㄔㄢˇ, / ] aquatic; produced in sea, rivers or lakes, #10,468 [Add to Longdo]
水族馆[shuǐ zú guǎn, ㄕㄨㄟˇ ㄗㄨˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] aquarium (building or park), #42,904 [Add to Longdo]
水产业[shuǐ chǎn yè, ㄕㄨㄟˇ ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, / ] aquaculture, #55,480 [Add to Longdo]
水族箱[shuǐ zú xiāng, ㄕㄨㄟˇ ㄗㄨˊ ㄒㄧㄤ, ] aquarium; fish tank, #76,411 [Add to Longdo]
王水[wáng shuǐ, ㄨㄤˊ ㄕㄨㄟˇ, ] Aqua regia, #89,256 [Add to Longdo]
宝瓶座[Bǎo píng zuò, ㄅㄠˇ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] Aquarius (constellation and sign of the zodiac); also called 水瓶座, #100,547 [Add to Longdo]
水栖[shuǐ qī, ㄕㄨㄟˇ ㄑㄧ, / ] aquatic; living in water [Add to Longdo]
水瓶座[Shuǐ píng zuò, ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄨㄛˋ, ] Aquarius (constellation and sign of the zodiac); variant of 寶瓶座|宝瓶座 [Add to Longdo]
养鱼缸[yǎng yú gāng, ㄧㄤˇ ㄩˊ ㄍㄤ, / ] aquarium; fish tank [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aquamanile {f}aquamanile [Add to Longdo]
Aquamarin {m} [min.]aquamarine [Add to Longdo]
Aquarell {n} | Aquarelle {pl}watercolour [Br.]; watercolor [Am.] | watercolours [Br.]; watercolors [Am.] [Add to Longdo]
Aquarellpapier {n}watercolour paper [Br.]; watercolor paper [Am.] [Add to Longdo]
Aquarium {n} | Aquarien {pl}aquarium; fish tank | aquaria [Add to Longdo]
Aquatinta {f}aquatint [Add to Longdo]
Scheidewasser {n}aqua fortis [Add to Longdo]
aquamarin; aquamarinblau {adj}aquamarine [Add to Longdo]
aquarelliert {adj}painted in watercolors [Add to Longdo]
Aquaplaning {n} [auto]aquaplaning; hydroplaning [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクア[akua] (n) aqua [Add to Longdo]
アクアティック;アクアテック;アクワティック[akuateikku ; akuatekku ; akuwateikku] (adj-na) aquatic [Add to Longdo]
アクアティント;アクアチント[akuateinto ; akuachinto] (n) aquatint [Add to Longdo]
アクアトロン[akuatoron] (n) aquatron [Add to Longdo]
アクアノート[akuano-to] (n) aquanaut [Add to Longdo]
アクアビット[akuabitto] (n) aquavit; akvavit [Add to Longdo]
アクアプレーン[akuapure-n] (n) aquaplane [Add to Longdo]
アクアポリス[akuaporisu] (n) aqua polis; city on water [Add to Longdo]
アクアポリン[akuaporin] (n) aquaporin [Add to Longdo]
アクアマリン;アクアマリーン[akuamarin ; akuamari-n] (n) aquamarine [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
水彩画[すいさいが, suisaiga] Aquarell [Add to Longdo]
水族館[すいぞくかん, suizokukan] Aquarium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aqua
   n 1: a shade of blue tinged with green [syn: {greenish blue},
      {aqua}, {aquamarine}, {turquoise}, {cobalt blue}, {peacock
      blue}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top