ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

approcher

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -approcher-, *approcher*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิด[chit] (v) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to  FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
เข้าใกล้[khao klai] (v, exp) EN: get close ; close ; close up ; approach  FR: s'approcher
เข้าไปใกล้[khao pai klai] (v, exp) FR: s'approcher de
ใกล้[klai] (v) EN: near ; approach ; come near  FR: approcher
ประชิด[prachit] (v) EN: adjoin ; come very close to ; come up against ; be adjacent to  FR: s'approcher de
เทียบ[thīep] (v) EN: compare ; liken ; match ; bring close together for comparison ; draw a parallel between  FR: rapprocher ; comparer
เหยียบ[yīep] (v) EN: come close to  FR: frôler ; approcher

French-Thai: Longdo Dictionary
approcher(vi) ใกล้เข้ามา,กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top