ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apprehensive

AE2 P R IH0 HH EH1 N S IH0 V   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apprehensive-, *apprehensive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apprehensive(adj) ประหวั่น, See also: ตระหนก, หวั่นกลัว, พรั่นพรึง, กลัวเกรง, Syn. fearful, worried, anxious
apprehensive(adj) สามารถเข้าใจได้เร็ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apprehensive(แอพพริเฮน'ซิฟว) adj. หวั่นว่าบางสิ่งบางอย่างอาจเกิดขึ้น,กลัว,สามารถเข้าใจได้เร็ว,ตระหนัก, Syn. fearful, anxious, afraid, perceptive, Ant. fearless, calm
inapprehensive(อินแอพพริเฮน' ซิฟว) adj. ขาดความเข้าใจ, ไม่รู้, ไม่ตระหนักถึง., See also: inapprehensiveness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
apprehensive(adj) เข้าใจง่าย,เกรงกลัว,หวาดหวั่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apprehensive patientผู้ป่วยหวาดวิตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apprehensive periodช่วงเวลาไม่ใช้อัตราปรกติ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apprehensiveI am apprehensive of the outcome.
apprehensiveShe is apprehensive of failure in the finals.
apprehensiveShe was apprehensive about receiving criticism of her performance.
apprehensiveThe climbers were apprehensive of their danger.
apprehensiveThey are apprehensive that some further disaster might occur.
apprehensiveThey were apprehensive that the situation would worsen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความขลาด(n) apprehensiveness, See also: nervousness, timidness, fearfulness, Syn. ความขี้ขลาด, Ant. ความกล้า, Example: สาเหตุที่มนุษย์ไม่กล้าเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงนั้นเกิดจากความหวาดกลัวและความขลาด, Thai Definition: ความไม่กล้าในการเผชิญอันตราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กังวล[kangwon] (v) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy   FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.)
กลัว[klūa] (v) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive  FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender
พรั่น[phran] (v) EN: be afraid ; be apprehensive ; be timorous   FR: avoir peur ; appréhender ; craindre
รู้สึกร้อน ๆ หนาว ๆ[rūseuk røn-røn nāo-nāo] (v, exp) EN: feel feverish ; be apprehensive ; be worried
หวั่น[wan] (v) EN: be afraid of ; be frightened ; fear ; be apprehensive  FR: s'effrayer ; s'épouvanter
หวาด[wāt] (v) EN: be frightened ; be apprehensive  FR: s'effrayer ; s'épouvanter
วิตกจริต[witokjarit] (v) EN: be worried about ; be uneasy ; be anxious ; be apprehensive ; be fearful

CMU English Pronouncing Dictionary
APPREHENSIVE AE2 P R IH0 HH EH1 N S IH0 V
APPREHENSIVE AE2 P R IY0 HH EH1 N S IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apprehensive (j) ˌæprɪhˈɛnsɪv (a2 p r i h e1 n s i v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大惊失色[dà jīng shī sè, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄥ ㄕ ㄙㄜˋ, / ] apprehensive, #31,894 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Periode erhöhter Gefahrapprehensive period [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
弧城落月[こじょうらくげつ, kojourakugetsu] (n) feeling apprehensive; feeling (looking) lone and helpless; being down-and-out (ruined); helplessness of those in reduced circumstances [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apprehensive
   adj 1: quick to understand; "a kind and apprehensive friend"-
       Nathaniel Hawthorne [syn: {apprehensive}, {discerning}]
   2: mentally upset over possible misfortune or danger etc;
     "apprehensive about her job"; "not used to a city and worried
     about small things"; "felt apprehensive about the
     consequences" [syn: {apprehensive}, {worried}]
   3: in fear or dread of possible evil or harm; "apprehensive for
     one's life"; "apprehensive of danger"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top