ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appellant

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appellant-, *appellant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appellant(n) ผู้อุทธรณ์, Syn. defendant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appellant(อะเพล'เลินทฺ) n. ผู้อุทธรณ์,ผู้ร้องขอ,ผู้อ้อนวอน

English-Thai: Nontri Dictionary
appellant(adj) ซึ่งร้องเรียน,ซึ่งอุทธรณ์,ซึ่งอ้อนวอน
appellant(n) ผู้ร้องเรียน,ผู้อุทธรณ์,ผู้อ้อนวอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
appellantผู้อุทธรณ์ (ต่อศาลสูง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้อุทธรณ์(n) appellant, Count Unit: คน, Notes: (กฎหมาย)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appellant (n) ˈəpˈɛlənt (@1 p e1 l @ n t)
appellants (n) ˈəpˈɛlənts (@1 p e1 l @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
控訴人[こうそにん, kousonin] (n) appellant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appellant
   adj 1: of or relating to or taking account of appeals (usually
       legal appeals); "appellate court" [syn: {appellate},
       {appellant}]
   n 1: the party who appeals a decision of a lower court [syn:
      {appellant}, {plaintiff in error}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top