ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appalling

AH0 P AO1 L IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appalling-, *appalling*, appall
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appalling(adj) ซึ่งทำให้ตกใจ, Syn. shocking, horrifying

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appallingShe is an appalling cook.
appallingThe destruction of the environment is appalling.

CMU English Pronouncing Dictionary
APPALLING AH0 P AO1 L IH0 NG
APPALLINGLY AH0 P AO1 L IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appalling (v) ˈəpˈɔːlɪŋ (@1 p oo1 l i ng)
appallingly (a) ˈəpˈɔːlɪŋliː (@1 p oo1 l i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schrecklicher Unfallappalling accident [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
酸鼻[さんび, sanbi] (adj-na,n) appalling; awful; extreme pain; deep sorrow [Add to Longdo]
凄惨;悽惨[せいさん, seisan] (adj-na,n) ghastly; gruesome; appalling; lurid [Add to Longdo]
大それた[だいそれた, daisoreta] (adj-pn) outrageous; monstrous; appalling; inordinate; overambitious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appalling
   adj 1: causing consternation; "appalling conditions" [syn:
       {appalling}, {dismaying}]
   n 1: an experience that appalls; "is it better to view the
      appalling or merely hear of it?"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top