ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apollo

AH0 P AA1 L OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apollo-, *apollo*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apollo(อะพอล'โล) n. เทพเจ้าแห่งแสงสว่างการรักษา ดนตรีการทำลาย ความสง่างาม (ของ
apollonian(แอพพะโล'เนียน) adj. เกี่ยวกับเรื่องของ Apollo, สุขุม, มีระเบียบ (serene)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Apollonius'circleวงกลมอะพอลโลเนียส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apollo 11 (Spacecraft)ยานอวกาศอะพอลโล 11 [TU Subject Heading]
Apollo 8 (Spacecraft)ยานอวกาศอะพอลโล 8 [TU Subject Heading]
Apollo Lunar Surface Experiment Packageโครงการอพอลโล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apolloA report came in that Apollo 11 succeeded in landing on the moon.
apolloOn the same day Apollo 11 succeeded in landing on the moon's surface.
apolloThe Apollo program greatly advanced our knowledge of the space.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะพอลโล[Aphøllō] (n, prop) EN: Apollo  FR: Apollon
โครงการอะพอลโล[Khrōngkān Aphøllō] (n, prop) EN: Apollo Program  FR: programme Apollo [m]
ยานอะพอลโล[yān Aphøllō] (n, exp) FR: module Apollo [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
APOLLO AH0 P AA1 L OW0
APOLLO'S AH0 P AA1 L OW0 Z
APOLLONIAN AE2 P AH0 L OW1 N IY0 AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿波罗[Ā bō luó, ㄚ ㄅㄛ ㄌㄨㄛˊ, / ] Apollo (loan), #31,444 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポロ[aporo] (n) (1) (abbr) (See アポロ計画) (Project) Apollo (lat [Add to Longdo]
アポロ11号[アポロじゅういちごう, aporo juuichigou] (n) Apollo 11 [Add to Longdo]
アポロン[aporon] (n) Apollo (gre [Add to Longdo]
アポロ計画[アポロけいかく, aporo keikaku] (n) Apollo Project [Add to Longdo]
アポロ的;アポロン的[アポロてき(アポロ的);アポロンてき(アポロン的), aporo teki ( aporo teki ); aporon teki ( aporon teki )] (adj-na) (See ディオニュソス的) Apollonian [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Apollo
   n 1: (Greek mythology) Greek god of light; god of prophecy and
      poetry and music and healing; son of Zeus and Leto; twin
      brother of Artemis [syn: {Apollo}, {Phoebus}, {Phoebus
      Apollo}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 apollo
 
 1. Apollo
 2. çok yakışıklı genç adam.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top