ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apnea

AE1 P N IY0 AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apnea-, *apnea*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apnea(n) ภาวะหยุดหายใจชั่วคราว, Syn. apnoea

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apnea(แอพเนีย', แอพ'เนีย) n. ภาวะหยุดหายใจชั่วคราว, ภาวะหอบ., Syn. apnoea. -apneal, apneic apnoeal, apnoeic adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apnea; apnoeaการหยุดหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apneaภาวะการหยุดหายใจ [TU Subject Heading]
Apneaการไม่หายใจชั่วขณะ, ภาวะ, การหยุดหายใจ, การไม่หายใจ, การหายใจหยุดค้างอยู่ในท่าหายใจออก, การหยุดการหายใจ, หยุดหายใจ, ไม่หายใจ, หัวใจหยุดเต้น [การแพทย์]
Apnea, Completeการหายใจหยุด [การแพทย์]
Apnea, Oxygenหยุดหายใจเพราะออกซิเจน [การแพทย์]
Apnea, Prolongedการหยุดหายใจนาน [การแพทย์]
Apnea, Suddenการหยุดหายใจทันทีทันใด [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
APNEA AE1 P N IY0 AH0

Japanese-English: EDICT Dictionary
睡眠時無呼吸症候群[すいみんじむこきゅうしょうこうぐん, suiminjimukokyuushoukougun] (n) sleep apnea syndrome; SAS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  apnea
      n 1: transient cessation of respiration

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top